Rollspelet Då man hittar en spruta

Rollspelet Då man hittar en spruta ingress

Målet med denna uppgift är att eleverna ska lära sig handla rätt om de hittar en injektionsnål eller en spruta.

Rollspelet Då man hittar en spruta

Uppgiftens förlopp

Steg 1.

Som underlag för uppgiften kan läraren skaffa en injektionsspruta och -nål från apoteket för att visa för eleverna hur sådana ser ut. Man diskuterar hur sprutor och nålar används på rätt sätt. Med en spruta kan man till exempel ta rätt mängd flytande antibiotika. Spruta med nål används exempelvis av diabetiker vid intag av insulin.

Steg 2.

Eleverna kan emellertid också hitta sprutor som använts för droger på marken. Man diskuterar hur man bör handla i dylika situationer.

Vad gör du om du hittar en spruta eller en nål?

- Berätta för en vuxen om vad du hittat, men rör inte sprutan eller nålen.

Varför får man inte röra sprutan/nålen?

- Sprutan kan innehålla ett skadligt ämne. Man kan också sticka sig på nålen och smittas av en farlig sjukdom.

Hur ska man göra för att förstöra sprutan eller nålen?

- En vuxen lägger sprutan i ett tomt plastkärl och rör inte heller sprutan med bara händer. Sprutan förs sedan till apoteket eller till en uppsamlingsplats, där den förstörs.

Steg 3.

Efter diskussion berättar läraren en historia som handlar om att hitta en spruta. Efter att eleverna hört berättelsen författar de ett skådespel, där idén är att hitta det rätta sättet att handla. Läraren kan ta med handskar och sprutor som kan användas i skådespelet.

Rollspelet Då man hittar en spruta taustaboksi

Material

Berättelsen "Kampanjen En ren miljö" (pdf)

Mer information

Uppgiften anknyter till teman om vilka du hittar bakgrundsinformation i pdf-filen ”Hur använder du ditt läkemedel rätt?” i materialbanken. Se punkten Risksituationer i samband med läkemedel.

Samma information finns också sammanfattad på sidan "Hur använder du ditt läkemedel rätt?".