Granskning av medicinskåpet

Granskning av medicinskåpet ingress

Målet med denna uppgift är att lära sig granska om läkemedlet är användbart samt att granska om det finns föråldrade läkemedel eller läkemedel som förvaras felaktigt i ett medicinskåp och att i så fall ta dessa till ett apotek.

Granskning av medicinskåpet

Uppgiftens förlopp

Eleverna indelas i små grupper. I grupperna granskas vilket datum som antecknats som sista användningsdag på läkemedelsförpackningen och hurdana förvaringsanvisningar det finns på förpackningen och i bipacksedeln. Läraren kan ta med egenvårdsläkemedelsförpackningar att användas som modell eller skriva ut en exempelläkemedelsförpackning och -bipacksedel. Efter det får eleverna i hemuppgift att granska medicinskåpet hemma och att föra föråldrade läkemedel till apoteket.

Beroende på
elevens ålder kan uppgiften ges så att eleven gör den självständigt eller tillsammans med föräldrarna.

Granskning av medicinskåpet taustaboksi

Material

Ett brev till barnens föräldrar (pdf)

Exempelläkemedelsförpackningen och bipacksedeln för Nysstopp (pdf)

Mer information

Uppgiften anknyter till teman om vilka du hittar bakgrundsinformation i pdf-filen ”Hur använder du ditt läkemedel rätt?” i materialbanken. Se punkterna Förvaring av läkemedel och Förstöring av läkemedel.

Samma information finns också sammanfattad på sidan "Hur använder du ditt läkemedel rätt?".