Grupparbete Egenvård av förkylningssymtom

Grupparbete Egenvård av förkylningssymtom ingress

Målet med uppgiften är att man ska lära sig behandla förkylningssymtom: både hemmaknep och användning av egenvårdsläkemedel. Rekommenderas för elever i klasserna 3–9.

Grupparbete Egenvård av förkylningssymtom

Uppgiftens förlopp

Alternativ 1. Eleverna indelas i grupper. Varje grupp får ett förkylningssymtom att begrunda: feber, snuva, hosta, samt olika slags värk, som muskelvärk, huvudvärk och halsont. Eleverna diskuterar eventuella hemmaknep och egenvårdsläkemedel. Svaren presenteras för resten av klassen och man diskuterar dem tillsammans.

Alternativ 2. Eleverna får i uppgift att intervjua sina egna mor- eller farföräldrar eller en annan bekant äldre person om på vilket sätt man behandlade förkylningssymtom när de var unga. Hade man tillgång till läkemedel? Resultaten av intervjuerna kan bearbetas i grupp. Man kan till exempel göra posters av dem. Till slut diskuterar man tillsammans på vilket sätt symtomen nuförtiden behandlas.

Alternativ 3. Eleverna indelas i mindre grupper, som man kallar hemgrupper. Efter att hemgrupperna bildats inleds grupparbetet med att varje medlem i hemgruppen tar plats i en expertgrupp, där man diskuterar och antecknar hemmaknep och egenvårdsläkemedel som är lämpliga för något av symtomen. Efter att expertgruppen arbetat klart återgår varje elev till sin egen ursprungliga hemgrupp. På så sätt har varje hemgrupp en expert på hur varje enskilt symtom ska behandlas. Då varje expert berättar om sina kunskaper, antecknar de övriga eleverna informationen på sin egen blankett. I slutet av timmen diskuterar man de knep och läkemedel som eleverna antecknat.

Grupparbete Egenvård av förkylningssymtom taustabox

Material