Läkemedelsförpackningen som informationskälla

Läkemedelsförpackningen som informationskälla ingress

Målet med uppgiften är att eleverna ska lära sig vilka saker som det är bra att känna till om sitt läkemedel för att kunna använda det rätt. Uppgiften syftar dessutom till att lära eleverna söka uppgifterna på läkemedelsförpackningen och i bipacksedeln inne i förpackningen. Rekommenderas för elever i klasserna 3–9.

Läkemedelsförpackningen som informationskälla

Uppgiftens förlopp

Eleverna indelas i små grupper. I grupperna undersöker man vilka uppgifter som finns på exempelläkemedelsförpackningen och -bipacksedeln och fyller därefter i ett uppgiftskompendium. Man diskuterar vilka saker som är viktiga för att man ska kunna använda läkemedlet rätt.

Läkemedelsförpackningen som informationskälla taustaboksi

Material

Uppgiften Hittar du information? (pdf)

Uppgiften med de rätta svaren (pdf)

Exempelläkemedeslförpackningen och -bipacksedeln för Nysstopp (pdf)

Mer information

Uppgiften anknyter till teman om vilka du hittar bakgrundsinformation i pdf-filen ”Hur använder du ditt läkemedel rätt?” i materialbanken. Se punkterna Rätt användning av läkemedel, Läkemedelsförpackningen och Bipacksedeln.

Samma information finns också på sidan "Hur använder du ditt läkemedel rätt?".

Det går också att undervisa om temana som helhet under flera lektioner

Behandling av öroninflammation

Läroplanen 2016

De centrala innehållen i läkemedelsfostran enligt målen i LP2016