Behandling av förkylning - var hittar jag tillförlitlig information?

Behandling av forkylning ingress

Under helheten övar eleverna sina färdigheter i grupparbete, i att motivera sina synpunkter och i att dra slutsatser utifrån den information som de hittat. Rekommenderas för elever i klasserna 5–9.

Behandling av forkylning bullet points

    Målet för den här studiehelheten är att eleven lär sig att

    • känna igen de vanligaste symptomen på förkylning och huskurer för att behandla det
    • avgöra ändamålsenlig användning av egenvårdsläkemedel
    • avgöra om de behöver söka vård hos läkare
    • söka efter information på internet och bedöma uppgifternas tillförlitlighet

Behandling av forkylning

UPPGIFTENS FÖRLOPP

Steg 1. Utgångsläge eller scenario

Eleverna indelas i grupper. Grupperna läser början av det uppgiftskompendium som skrivs ut till dem, berättelsen ”Veijos problem” och funderar över frågor i anslutning till de utifrån de befintliga kunskaperna.

Steg 2. Undersökning

Eleverna arbetar i grupp och söker svaren på de frågor som diskuteras genom att söka information på internet på tre webbplatser som de väljer.

Steg 3. Beslutsfattande

Grupperna ger motiveringar till sina svar och svaren diskuteras tillsammans med hela klassen. Eleverna utvärderar sina kunskaper och sin inlärningsprocess.

Behandling av forkylning taustaboksi

Material

Uppgiftskompendium som skrivs ut åt eleverna (pdf)

Förslag till tidsanvändning för studiehelheten (pdf)

Alternativ uppgift för jämförelse av webbplatser (pdf)

Bedömningsskala (pdf)

Mer information

Helheten anknyter till teman om vilka du hittar bakgrundsinformation i pdf-filen ”Hur använder du ditt läkemedel rätt?” i materialbanken. Se punkterna Rätt användning av läkemedel och Var får jag information om läkemedel.

Samma information finns också sammanfattad på sidan "Hur använder du ditt läkemedel rätt?".

Närmare information om förkylning finns på sidan Förkylning.