Från en burk eller från maten? Rätt användning av kosttillskott

Från en burk eller från maten? Rätt användning av kosttillskott bullets

    Målet för den här studiehelheten är att eleven

    • lär sig mer om vitaminer, mineraler och spårämnen samt energinäringsmedel
    • förstår vad som menas med begreppet kosttillskott och vet när det klassificeras som läkemedel
    • lär sig att söka efter information på internet och bedöma uppgifternas tillförlitlighet.

    Under studiehelheten övar eleverna på de grundläggande principerna för rätt användning av kosttillskott och läkemedel, analyserar och utvärderar kritiskt reklam för läkemedel och kosttillskott samt lär dem att förstå betydelsen av en hälsosam kost för att behålla hälsan och förebygga sjukdomar. Under helheten övar eleverna på färdigheter i grupparbete, i att motivera sina synpunkter, i att ta ansvar för egna och andras inlärning samt i att dra slutsatser utifrån information.

Från en burk eller från maten? Rätt användning av kosttillskott

UPPGIFTENS FÖRLOPP

Steg 1: Utgångsläge, scenario

Eleverna delas in i grupper. Grupperna får mer ingående läsa blogginlägg där bloggarna berättar om sina hälsoproblem och ställer frågor om användning av kosttillskott. Grupperna får välja en av bloggarna och ta ställning till personens problem med utgångspunkt i sina förhandskunskaper. Till slut ska grupperna presentera den egna bloggarens fall för de övriga grupperna och diskutera de olika temana tillsammans.

Steg 2: Undersökning

Grupperna sätter sig noggrannare in i de problem som de ungdomar har som de valt och gör undersökningar. I arbetet med att undersöka ska de försöka hitta så tillförlitlig information som möjligt om ungdomarnas problem. I informationssökningen använder de webbplatser och tittar på reklam för kosttillskott och förpackningar. När eleverna söker efter information och granskar reklam ska de fundera över informationskällornas tillförlitlighet.

Steg 3. Beslutsfattande

Varje grupp skriver ett blogginlägg till den person gruppen arbetar med. Grupperna presenterar resultatet av undersökningen och sitt inlägg och diskuterar ungdomarnas problem och lösningar på dem med hela klassen. Dessutom jämför man de preliminära anvisningarna i den fas då scenariot presenterades med de anvisningar man fått i beslutsfattandefasen och utvärderar den egna inlärningen och arbetsprocessen. Slutligen tillämpar man det man lärt sig genom att ta ställning till frågan i rubriken till helheten.

Från en burk eller från maten? Rätt användning av kosttillskott taustaboksi