Debatt om akut-p-piller ("dagen efter-piller") samt andra övningsuppgifter

Debatt om akut-p-piller ("dagen efter-piller) samt andra övningsuppgifter ingress

Målet med denna uppgift är att eleverna lär sig vad akut-p-piller ("dagen efter-piller") är för något.

Debatt om akut-p-piller ("dagen efter-piller") samt andra övningsuppgifter

Uppgiftens förlopp

Alternativ 1. Man väljer ut två elevgrupper som deltar i debatten. Den ena gruppen motsätter sig akut-p-piller medan den andra försvarar dem. Till ordförande för debatten väljs en elev eller en lärare. Före debatten studerar deltagarna listan över fördelar och nackdelar med dagen efter-piller. Samma lista delas också ut till de andra eleverna som är publik. Eleverna som är publik studerar listan under debatten och bedömer hur deltagarna i debatten lyckas med att motivera pillrens goda och dåliga sidor. Man kan i debatten också ta ställning till när användningen av akut-p-piller är godtagbar och när den inte är det. Då debatten är över röstar publiken om vilket lag som vinner debatten. Diskussionen kan vid behov fortsättas efter debatten.

Bipacksedlarna till dagen efter-piller, dvs. akut-p-piller, (levonorgestrel och ulipristalacetat) kan vid behov skrivas ut från Fimeas läkemedelssöktjänst.

Alternativ 2. Man skriver en reflekterande uppsats. Som stödmaterial för uppsatsen kan man använda information som finns på sidan Dagen efter-piller.

Alternativ 3. Eleverna läser berättelsen eller berättelserna om Lydia och Pelle. Eleverna författar pjäser på basis av berättelserna. Efter att pjäserna har uppförts samtalar man i klassen om dagen efter-piller. Som stödmaterial kan användas information från sidan Dagen efter-piller samt listan över plus och minus. Berättelserna är också lämpliga utgångspunkter på lektioner för uppsatsskrivning.

Debatt om akut-p-piller ("dagen efter-piller) samt andra övningsuppgifter taustaboksi

Material

Alternativ 1.

Akut-p-piller ("dagen efter-piller") - Listan över plus och minus (pdf)

Fimeas läkemedelssöktjänst

Alternativ 2.

Teman för uppsatsskrivning (pdf)

Alternativ 3.

Berättelserna om Lydia och Pelle (pdf)

Mer information

Mer information om dagen efter-piller finns på sidan Akut p-piller ("dagen efter-piller).

Du hittar information om läkemedlet under varunamnet på Fimeas läkemedelssöktjänst.

Sök läkemedlens varunamn enligt det verksamma ämnet på FPA:s läkemedelssöktjänst.