Diskussion Alkohol under medicinering

Diskussionen Alkohol och läkemedel ingress

Målet med denna uppgift är att lära ut att man alltid bör se efter vad som sägs om förtäring av alkohol under medicineringen.

Diskussion Alkohol under medicinering

Uppgiftens förlopp

Eleverna läser en berättelse som anknyter till uppgiften, varefter man samtalar om saker som har att göra med samtidigt bruk av alkohol och läkemedel. Man kan också ta upp avsiktligt blandbruk av läkemedel och alkohol.

Diskussionen Alkohol och läkemedel taustaboksi

Material

Berättelsen Höstterminens avslutning (pdf)

Bipacksedeln till läkemedlet metronidazol som presenteras i berättelsen kan vid behov skrivas ut från Fimeas läkemedelssöktjänst.

Mer information

Uppgiften anknyter till teman om vilka du hittar bakgrundsinformation i pdf-filen ”Vad är ett läkemedel?” i materialbanken. Se punkten Alkohol + läkemedel.

Det finns kunskap om avsiktligt blandbruk av läkemedel och alkohol i avsnittet Fel användning av läkemedel i pdf-filen ”Hur använder du ditt läkemedel rätt?” i materialbanken.

En lämplig uppgiftsidé för temat är Rollspelet Riskerna med blandbruk av alkohol och läkemedel.

Du hittar information om läkemedlet under varunamnet i Fimeas läkemedelssöktjänst.

Sök läkemedlens varunamn enligt det verksamma ämnet på FPA:s läkemedelssöktjänst.

Det går också att undervisa om temana som helhet under flera lektioner

Felanvändning av smärtstillande läkemedel och alkohol

Läroplanen 2016

De centrala innehållen i läkemedelsfostran enligt målen i LP2016