Frågetävlingen Rätt användning av läkemedel

Frågetävlingen Rätt användning av läkemedel ingress

Målet med denna uppgift är att lära ut saker om rätt användning av läkemedel. Rekommenderas för elever i klasserna 5–9.

Frågetävlingen Rätt användning av läkemedel

Uppgiftens förlopp

Frågetävlingen kan utföras individuellt eller i par. För varje fråga finns bara ett riktigt svar. Man går tillsammans igenom de rätta alternativen och samtalar om dem.

Frågetävlingen Rätt användning av läkemedel taustaboksi

Material

Frågetävlingen Rätt användning av läkemedel (pdf)

De rätta svaren i frågetävlingen (pdf)

Mer information

Uppgiften anknyter till teman om vilka du hittar bakgrundsinformation i pdf-filen ”Hur använder du ditt läkemedel rätt?” i materialbanken. Se punkten Rätt användning av läkemedel.

Samma information finns också sammanfattad på sidan "Hur använder du ditt läkemedel rätt?".