Korsordet Rätt användning av läkemedel

Korsordet ratt anvandning av lakemedel ingress

Målet med denna uppgift är att lära ut saker om rätt användning av läkemedel. Rekommenderas för elever på klasserna 5–9.

Korsordet ratt anvandning av lakemedel

Uppgiftens förlopp

Korsordet fungerar bäst som en repetitionsuppgift om saker man redan lärt sig.

Korsordet ratt anvandning av lakemedel taustaboksi

Material

Korsordet Rätt användning av läkemedel (pdf)

Korsordets rätta svar (pdf)

Mer information

Uppgiften anknyter till teman om vilka du hittar bakgrundsinformation i pdf-filen ”Hur använder du ditt läkemedel rätt?” i materialbanken, under Rätt användning av läkemedel.

Samma information finns också sammanfattad på sidan "Hur använder du ditt läkemedel rätt?".