Rollspelet Riskerna med blandbruk av alkohol och läkemedel

Rollspelet Riskerna med blandbruk av alkohol och läkemedel ingress

Målet med denna uppgift är att lära eleverna känna de risker som är förenade med ett blandbruk av alkohol och läkemedel samt olika sätt att undvika riskfyllda situationer. Rekommenderas för elever på klasserna 5–9.

Rollspel Alkohol och läkemedel

Uppgiftens förlopp

Steg 1.

Eleverna delas upp i grupper. I gruppen läser man den ena av berättelserna om läkemedelsexperiment, Sommarlovets inledningsfest eller En discokväll. I berättelserna ingår exempel på användningen av vanliga smärtstillande läkemedel tillsammans med alkohol. Smärtstillande läkemedel har valts som exempel eftersom det är lätt att få tag på dem. Dessutom kan falska skrönor om deras rusförstärkande verkningar spridas bland eleverna.

Steg 2.

Alternativ 1. Om situationen författar man en pjäs, i vilken man försöker finna det rätta sättet att gå till väga.

Alternativ 2. Eleverna begrundar frågan i grupperna och författar ett slut på berättelsen.

Steg 3.

Man samtalar tillsammans om blandbruk av alkohol och smärtstillande läkemedel. Det är viktigt att få fram att användning av smärtstillande läkemedel tillsammans med alkohol inte förstärker berusningen. I stället ökar risken för skadliga biverkningar och rentav förgiftningar. Man kan skriva ut en kort faktainformation om temat för eleverna.

Rollspelet Alkohol och läkemedel taustaboksi

Material

Berättelserna Sommarlovets inledningsfest och En discokväll (pdf)

Fakta om blandbruk av smärtstillande läkemedel och alkohol (pdf)

Mer information

Uppgiften hänför sig till teman om vilka man hittar bakgrundsinformation i materialbankens pdf-fil ”Hur använder du ditt läkemedel rätt?”. Sök där upp punkten Missbruk av läkemedel.

Det går också att undervisa om temana som helhet under flera lektioner

Felanvändning av smärtstillande läkemedel och alkohol

Läroplanen 2016

De centrala innehållen i läkemedelsfostran enligt målen i LP2016 (pdf)