Sjukdomsfrågetävling Uppsöka läkare?

Sjukdomsfrågetävling ingress

Målet med denna uppgift är att lära ut hur man bedömer vilket slags symtom som fordrar läkarvård.Rekommenderas för elever i klasserna 5–9.

Sjukdomsfrågetävling Uppsöka läkare?

Uppgiftens förlopp

I frågetävlingen kan man delta individuellt eller i par. På varje fråga finns bara ett rätt svar. Man går tillsammans igenom de rätta alternativen och diskuterar dem.

Sjukdomsfrågetävling taustaboksi

Material

Sjukdomsfrågetävling (pdf)

Svaren till sjukdomsfrågetävlingen (pdf)

Mer information

Mer information om olika slags sjukdomar finns på sidan Typiska barnsjukdomar.

Det går också att undervisa om temana som helhet under flera lektioner

Vad gör läkemedlen? Videor om läkemedles indikationer

Läroplanen 2016

De centrala innehållen i läkemedelsfostran enligt målen i LP2016 (pdf)