Testet Läkemedel vs. andra produkter som liknar dem

Testet Läkemedel vs. andra produkter som liknar dem ingress

Målet med denna uppgift är att lära ut hur läkemedel skiljer sig från kosttillskott.

Testet Läkemedel vs. andra produkter som liknar dem

Uppgiftens förlopp

De alternativa uppgifterna kan också utföras stegvis. Diskussionen kan fortsättas om reklamer för läkemedel och kosttillskott med anknytning till uppgiftsidén Läkemedelsreklam vs. humbugreklam.

Alternativ 1. Eleverna delar upp sig i grupper och står mitt i klassrummet. Läraren framför påståenden om läkemedel och kosttillskott. Eleverna tar ställning och går över antingen till klassrummets högra sida, vänstra sida eller stannar kvar i mitten enligt sin åsikt om påståendet. Mellan påståendena diskuteras elevernas åsikter och deras grunder. Exempel på ett påstående: "Jag använder hellre kosttillskott än läkemedel ".

Alternativ 2. Eleverna får ett rätt-fel -uppgiftsduplikat, som de fyller i individuellt eller i par. Till sist går man tillsammans igenom påståendena.

Testet Läkemedel vs. andra produkter som liknar dem taustaboksi

Material

Uppgiften Läkemedel och kosttillskott (pdf)

De rätta svaren till uppgiften Läkemedel och kosttillskott (pdf)

Mer information

Uppgiften hänför sig till teman om vilka du hittar bakgrundsinformation i materialbankens pdf-fil ”Vad är ett läkemedel?”. Se punkterna Läkemedelspreparat, Växtbaserade läkemedel, homeopatiska och antroposofiska preparat samt kosttillskott och Läkemedel.

Samma information finns också sammanfattad på sidan "Vad är ett läkemedel?".