Bästa gymnasielärare

Bästa gymnasielärare ingress

Denna webbplats för läkemedelsfostran har tagits fram i samarbete med grundskolans lärare för hälsofostran i skolorna. På webbplatsen finns rikligt med grundläggande information om rätt användning av läkemedel, om sjukdomar och deras behandling samt studiehelheter och övningsuppgifter för barn i olika åldrar.

Bästa gymnasielärare

Även om gymnasiets undervisningsplaner inte särskilt nämner något om undervisning i rätt användning av läkemedel, är temat viktigt också för gymnasister. Läkemedlen är en väsentlig del av behandlingen av sjukdomar och användningen av läkemedel är en vardaglig situation, som var och en av oss ibland konfronteras med. Eleverna är snart vuxna och på väg att ta fullt ansvar för sin hälsa. Det är därför skäl att gå igenom principerna för rätt användning av läkemedel även i gymnasiet.

Många av övningsuppgifterna på webbplatsen kan mycket väl användas också i gymnasiet. Du har hjälp av de för klasserna 7–9 avsedda studiehelheterna och uppgiftsidéerna då du planerar läkemedelsfostran som en helhet. Eleverna kan också självständigt titta närmare på informationen på dessa sidor.