Bästa yrkesutbildade inom småbarnspedagogiken

Bästa yrkesutbildade inom småbarnspedagogiken

Denna webbplats för läkemedelsfostran har tagits fram i samarbete med lärare inom den grundläggande utbildningen för hälsofostran i skolorna. På webbplatsen finns en hel del grundläggande information om rätt användning av läkemedel samt om sjukdomar och behandlingen av dem. Informationen kan också utnyttjas inom småbarnspedagogiken.

Bästa yrkesutbildade inom småbarnspedagogiken

Många barn under skolåldern använder läkemedel för behandlingen av en långtidssjukdom. Föräldrar, personalen inom småbarnspedagogiken och den läkare som ansvarar för barnets vård kommer alltid särskilt överens om att läkemedelsbehandling genomförs inom småbarnspedagogiken. Avtalade tider antecknas i barnets plan för småbarnspedagogik. Ledningen för småbarnspedagogiken är ansvarig för att genomförandet av läkemedelsbehandling avtalas om på ändamålsenligt sätt. Närmare anvisningar för genomförande av läkemedelsbehandling inom småbarnspedagogiken finns i handboken Säker läkemedelsbehandling.

På webbplatsen för läkemedelsfostran får du tips på allmän nivå om medicinering av barn och rätt användning av läkemedel som underlag för diskussionen.

På sidorna om typiska barnsjukdomar hittar du grundläggande information om sjukdomar och behandlingen av dem samt länkar till sidor med mer information.

På sidan I vilken form doseras läkemedlen? finns information om vilka ärenden som ska beaktas i samband med olika läkemedelsformer. På sidan finns också konkreta tips om hur man tar läkemedlet.

Många av de uppgiftsidéer som riktar sig till 1–2 klassen på webbplatsen för läkemedelsfostran lämpar sig även för användning inom småbarnspedagogiken – exempelvis i situationer där användningen av läkemedel även annars tas upp.

I materialbanken finns broschyren Hur använder du ditt läkemedel rätt? som innehåller information om vad varje användare av läkemedel borde veta om sitt läkemedel innan användningen av läkemedlet inleds. Detta är viktig information också för dig själv!