Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea pyrkii takaamaan jokaisen verkkosivustonsa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Lailla digitaalisten palvelujen tarjoamisesta on kansallisesti täytäntöön pantu ns. EU:n saavutettavuusdirektiivi (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102 julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta)

Tämä saavutettavuusseloste koskee lääkekasvatussivustoa. Verkkosivusto on julkaistu joulukuussa 2018.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Lääkekasvatussivusto täyttää vaatimukset osittain. Poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Lääkekasvatussivustolla olevaan TroppiOppi peliin ei sovelleta saavutettavuusvaatimuksia. Kyseessä on ennen 23.9.2019 arkistoitu sisältö, jota ei päivitetä eikä tarvita viranomaisessa kesken olevan asian hoitamisessa. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 § 2 momentti)

TroppiOppi –pelin sisältö löytyy saavutettavassa muodossa muualta sivustolta.

Sivuston englannin- ja ruotsinkieliset tiedostot eivät ole täysin saavutettavia. Näiden kieliversioiden tiedostot päivitetään saavutettaviksi vuoden 2020 loppuun mennessä.

Loput suomenkielisistä tiedostoista päivittyvät saavutettaviksi vuoden 2019 loppuun mennessä.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 17.09.2019

Seloste perustuu Fimean itsearviointiin.

Palaute ja yhteystiedot

Saavutettavuuspalautetta voi lähettää Fimean kirjaamoon.

Yhteystiedot: kirjaamo@fimea.fi

PL 55, 00034 FIMEA

Puh. vaihde 029 522 3341

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000