Kilpailun säännöt ja osallistumisohjeet

Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Näin etenette kilpailussa

Kilpailuaika: 1.9.–11.11.2016
Palkinnot: pääpalkinto 500 euroa ja kolme peukutuskisan palkintoa 200 euroa/luokka


PEREHTYKÄÄ

opettajan kanssa lääkkeiden oikeaan käyttöön. Tietoa aiheesta löytyy Lääkekasvatus-sivustolta. www.laakekasvatus.fi


VALITKAA

yhdessä, mistä lääkkeiden oikeaa käyttöä käsittelevästä aiheesta toteutatte videon.


SUUNNITELKAA

yhdessä videon sisältö ja toteutus. Videon tyyliä ei ole rajoitettu: se voi olla esimerkiksi näytelmä, animaatio, dokumentti, musiikkivideo tai uutispätkä.


TOTEUTTAKAA

lääkkeiden oikeaa käyttöä käsittelevä video. Muistakaa:

 • videolla ei saa olla tekijänoikeuslain alaista materiaalia (mm. musiikki, ääni, kuvat).
 • video saa olla korkeintaan 2 minuuttia pitkä.


OPETTAJA
JULKAISEE

 

(1.9-11.11.2016)

videon pilvipalvelussa (Dropbox/Google Drive) ja lähettää videolinkin ja tarvittavat muut tiedot sähköpostitse osoitteeseen viestinta@fimea.fi 11.11.2016 mennessä. 

Sähköpostiviestin tulee sisältää:

 • linkki kilpailuvideoon
 • luokan tiedot
 • vastuuopettajan nimi ja yhteystiedot
 • videon nimi ja lyhyt kuvaus sisällöstä
 • kuvaus- ja julkaisuluvat


PEUKUTTAKAA
 

(peukutusaika
30.11.2016 saakka)

Fimea julkaisee kilpailukriteerit täyttävät videot YouTubessa. Yleisöllä on aikaa tykätä videoista 30.11.2016 saakka.

 

Kertokaa peukutuskisasta kavereille ja jakakaa videoita sosiaalisessa mediassa.

 

 

TroppiOppi-videokilpailun säännöt
 

Kilpailun järjestäjä

TroppiOppi-videokilpailun järjestää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Fimea on lääkealan viranomainen, jonka tehtäviin kuuluu lääketiedon tuottaminen väestölle.

Kilpailuaika

Kilpailuaika on 1.9.–11.11.2016.

Videokilpailun voittajat julkistetaan 14.12.2016. Tieto kilpailun voittajista julkistetaan Fimean verkkosivuilla ja voittajaluokkien vastuuopettajille ilmoitetaan asiasta myös henkilökohtaisesti.

Osallistujat

Kilpailuun voivat osallistua valtakunnallisesti kaikki 5. luokat (lukukausi 2016–2017). Kilpailuun osallistuu koko luokka, eivät yksittäiset oppilaat.  Kukin luokka voi osallistua kilpailuun vain yhdellä videolla.

Vaatimukset kilpailuvideolle

Kilpailuvideon tulee käsitellä lääkkeiden oikeaa käyttöä. Video ei saa markkinoida lääkettä. Videon enimmäispituus on 2 minuuttia. Video tulee toteuttaa ja suunnitella luokan yhteistyönä. Video voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen. Luokka voi palauttaa vain yhden videon.

Videon toteutus on vapaa. Voitte näytellä itse tai toteuttaa animaation, dokumentin, musiikkivideon tai uutispätkän. Kaikki toteutustavat ovat sallittuja, kunhan video kertoo lääkkeiden oikeasta käytöstä.

Videon voi kuvata kännykällä, tabletilla tai videokameralla. Kiinnittäkää huomiota videokuvan ja äänen laatuun. Kilpailun järjestäjä julkaisee vain kilpailun säännöt täyttävät, asialliset videot TroppiOppi-kanavalla YouTubessa.

Lääkkeiden nimet ja lääkepakkaukset videolla

Lääkkeiden markkinointi on Suomessa tarkasti säädeltyä. Videolla ei saa markkinoida lääkkeitä eikä kehua lääkkeen ominaisuuksia. Tämän takia videoita tehtäessä on huomioitava seuraavat seikat lääkkeiden nimien ja pakkausten kanssa:

 • Videossa ei saa käyttää lääkkeiden oikeita kauppanimiä.

 • Videolla käytettävissä lääkepakkauksissa ja annostelulaitteissa ei saa näkyä lääkkeen kauppanimi eikä käytettävä pakkaus saa olla tunnistettavissa kaupanolevaksi lääkkeeksi.

  Lääkkeiden ja niiden pakkausten esiintyminen videoilla on kuitenkin suotavaa. Tässä ohjeita, kuinka lääkkeiden nimiä ja niiden pakkauksia tulee käsitellä:

 • Oikeita lääkepakkauksia ja –annostelulaitteita voi käyttää videolla, mikäli pakkauksista on peitetty nimet ja ne on tehty muuten tunnistamattomiksi.

 • Tarjolla on myös esimerkkipakkaus, jota voi käyttää videolla. Pakkauksen voi myös askarrella itse tarpeita vastaavaksi. http://www.laakekasvatus.fi/documents/
  721715/878457/22549_3_6_ESIMERKKIPAKKAUS_AIVASTUX.pdf

 • Videolla käytettävien lääkkeiden kauppanimien tulee olla keksittyjä. Nimen voi keksiä itse tai käyttää Lääkekasvatus –sivulta löytyviä vaihtoehtoja: http://www.laakekasvatus.fi/
  documents/721715/878457/22774_Esimerkkipakkausselosteet.pdf

 

Mikäli olette epävarmoja markkinointiin liittyvien seikkojen huomioimisesta, olkaa rohkeasti yhteydessä kilpailun järjestäjään.

Tekijänoikeudet

Kilpailuvideoilla ei saa käyttää tekijänoikeuksien alaista materiaalia kuten musiikkia , ääntä , kuvaa  tai muuta aineistoa ilman asianmukaista lupaa. Creative Commons -lisenssin alaista materiaalia voi hyödyntää videolla.

Kuvaus- ja julkaisuluvat

Jokaisen videolla esiintyvän henkilön tulee antaa kirjallinen suostumuksensa kuvaamiseen ja videon julkaisemiselle. Alaikäisen osalta suostumuksen allekirjoittaa huoltaja. Tulosta kuvaus- ja julkaisulupapohja.

Vastuuhenkilö

Luokan opettaja toimii kilpailuvideon vastuuhenkilönä. Hän huolehtii kuvaus- ja julkaisuluvista, tekijänoikeuskysymyksistä ja siitä, että videokilpailun muita sääntöjä noudatetaan. Vastuuhenkilön tulee ilmoittaa yhteystietonsa (nimi, koulu, sähköpostiosoite, puhelinnumero) kilpailun järjestäjälle.

Videoiden palautus

Opettaja julkaisee kilpailuvideon pilvipalvelussa (esim. Dropbox tai Google Drive). Videon linkki tulee lähettää 11.11.2016 mennessä Fimealle sähköpostitse osoitteeseen: viestinta@fimea.fi. Samassa sähköpostiviestissä tulee kertoa luokan tiedot, videon nimi ja lyhyt kuvaus videon sisällöstä sekä liittää mukaan allekirjoitetut kuvaus- ja julkaisuluvat. Lisäksi sähköpostiin tulee laittaa vastuuhenkilönä toimivan opettajan yhteystiedot. Fimea ei suorita osallistumisesta korvauksia.

Arviointikriteerit ja – raati

Kilpailun voittajan valitsee raati, joka koostuu Fimeassa työskentelevistä lääkealan ja viestinnän asiantuntijoista.

Videoita arvioidessaan raati kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

1)    Video kertoo lääkkeiden oikeasta käytöstä (ei huumeista tai lääkkeiden väärinkäytöstä tai muusta vastaavasta)

2)    Video on kekseliäs ja siinä on oivaltava sisältö

3)    Videossa on loogisesti etenevä ja kiinnostava juoni

4)   Video on toteutettu luokan yhteistyönä

5)    Videon tekninen toteutus on riittävän laadukas (selkeä ja kuuluva ääni, riittävä kuvanlaatu)

Fimea pidättää itsellään oikeuden olla julkaisematta kilpailuun lähetettyjä videoita. Siinä tapauksessa videota ei hyväksytä kilpailuun. Fimea voi jättää videon julkaisematta, jos esimerkiksi kilpailun sääntöjä ei ole noudatettu tai tekijänoikeuksien noudattamisessa taikka kuvaus- ja julkaisuluvissa on epäselvyyttä. Videota, joiden kuvalaatu on huono tai ääni epäselvä/heikko, ei julkaista. Fimea ei erikseen ilmoita osallistujille videon julkaisematta jättämisestä.
 

Peukutuskisa

Fimean hyväksymät ja julkaisemat kilpailuvideot osallistuvat myös peukutuskisaan TroppiOppi-kanavalla YouTubessa. Videoita voi jakaa vapaasti sosiaalisessa mediassa. Videoita voi peukuttaa 30.11.2016 saakka. Kolme eniten peukutuksia saanutta videota palkitaan.

Voittajien julkaiseminen

Tieto kilpailun voittajista ja yleisön suosikeista julkistetaan 14.12.2016 Fimean verkkosivuilla. Voittajaluokkien opettajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti.

Palkinnot

Kilpailun pääpalkinto on 500 euroa. Peukutuskisan kolme parasta palkitaan 200 eurolla. Kilpailun palkintorahat tulee käyttää leirikouluun tai luokkaretken opetuksellisen ohjelman toteuttamiseen. Palkintorahan maksatuksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Vastuut ja oikeudet

Lähettämällä videon kilpailuun tekijät luovuttavat Fimealle kaikki oikeudet esittää, muokata ja käyttää videota sitoumuksetta ja vapaasti ilman erillistä korvausta. Luovutetut esitysoikeudet eivät koske videon kaupallista hyödyntämistä.

Kilpailuun osallistujat saavat jakaa vapaasti tekemäänsä kilpailuvideota verkossa. Fimea ei vastaa siitä, missä yhteyksissä sen julkaisemia videoita esitetään ja levitetään. Voittajavideot julkaistaan kisan päätyttyä Fimean Lääkekasvatus-sivustolla (www.laakekasvatus.fi).

Yhteydenotto

Mikäli teillä on jotain kilpailuun liittyvää kysyttävää, olkaa yhteydessä kilpailun järjestämään (johanna.jyrkka@fimea.fi). Autamme mielellään missä tahansa kilpailuun liittyvässä asiassa.