Allergia

Allergia ingressi

Allergia on laaja käsite, joka sisältää monia erilaisia sairaustiloja. Allergiassa elimistön puolustusjärjestelmä toimii ikään kuin liian tehokkaasti ja epätarkoituksenmukaisesti. Elimistö puolustautuu sinänsä harmittomia aineita vastaan. Koululaisilla yleisimpiä allergisia sairauksia ovat eläin- ja siitepölyallergiat. Myös ruoka-aineallergioita esiintyy kouluiässä, vaikka ne ovat yleisempiä pienillä lapsilla. Allergisia ihoreaktioita voi tulla esimerkiksi monissa koruissa ja napeissa olevasta nikkelistä, meikeistä ja joistakin lääkevoiteista. Tällä hetkellä ei tiedetä tarkkaan, mitkä tekijät vaikuttavat oirekirjon muuttumiseen ja allergian kehittymiseen.

Allergia

Oireet

Silmäoireina on tyypillisesti molempien silmien punoitusta, kutinaa ja kyynelvuotoa. Nenäoireina on aivastelua, nenän kutinaa, kirkasta eritettä ja nenän tukkoisuutta. Allergisen ihottuman oireina ovat punoitus ja kutina. Allergisen lapsen iho voi olla myös atooppinen.

Samalla henkilöllä voi olla useita erilaisia allergisia oireita samanaikaisesti.

Hoito

Allerginen ominaisuus on vahvasti periytyvä, joten allergiaan sairastumista on hankala ehkäistä. Tärkeintä allergian hoidossa on välttää oireita laukaisevia tekijöitä.

Mikäli lapsella epäillään allergiaa, on syytä käydä lääkärissä. Lääkäri varmistaa, että kyseessä on allergia ja määrää lapselle yksilöllisen lääkityksen tarvittaessa.

Allergiaoireiden hoidossa käytetään tarvittaessa lääkkeitä, joko jatkuvasti tai jaksottaisesti. Hoito pyritään yleensä kohdistamaan hoidettavalle alueelle. Allergisia silmäoireita tai allergista nuhaa voidaan lievittää esimerkiksi antihistamiinia sisältävillä silmätipoilla tai vastaavasti nenäsuihkeilla. Allergisen nuhan hoitoon käytetään eri valmisteita kuin tavalliseen flunssanuhaan. Allergista ihottumaa voidaan rauhoittaa kortisonivoiteilla (esim. hydrokortisoni). Joskus paikallisesti käytettävät valmisteet eivät ole riittäviä, jolloin voidaan lisäksi käyttää suun kautta otettavia antihistamiinitabletteja.

Joitakin allergiaa aiheuttavia tekijöitä vastaan voidaan kehittää sietokykyä siedätyshoidon avulla.

Erityishuomioita opettajille

Allergia saattaa aiheuttaa rajoitteita lapsen elämään. Tämän vuoksi opettajan on hyvä olla tietoinen oppilaansa allergiasta. Allergisen lapsen luokassa tulee olla mahdollisimman vähän allergiaoireita laukaisevia tekijöitä. Tämä on otettava huomioon mm. luokan sisustuksessa sekä askartelussa (esim. pajunkissat). Mahdollisen allergisen reaktion varalta opettajan on hyvä sopia lapsen vanhempien kanssa etukäteen, kuinka toimitaan. Vaikea allerginen reaktio on ns. anafylaksia, joka voi kehittyä muutamassa minuutissa ja vaatii nopeita toimenpiteitä.

Lisätietoja

Tietoa lääkkeestä löydät kauppanimellä Fimean lääkehausta. Hae lääkkeiden kauppanimet vaikuttavan lääkeaineen mukaan Kelan lääkehausta.

Allergia-, Iho- ja Astmaliiton sivuilta löytyy tietoa allergioista ja astmasta sekä allergisten omasta järjestöstä.

Terveyskirjastosta voit hakea tietoa sairauden nimellä.

Perustietoa lääkkeiden oikeanlaisesta käytöstä löydät sivulta Miten käytät lääkettäsi oikein?