Astma

Astma ingressi

Astma on yleinen kouluikäisten pitkäaikaissairaus. On arvioitu, että lapsista ja nuorista noin 4–7 % sairastaa sitä. Astma on keuhkoputkien limakalvojen tulehduksellinen sairaus. Se aiheuttaa keuhkojen toiminnan häiriöitä. Erityisesti se ilmenee keuhkoputkien ahtautumisena. Allerginen taipumus lisää astmaan sairastumisen riskiä. Astmaa sairastavalla lapsella esiintyy usein atooppista ihottumaa sekä allergista nuhaa. Lapsuusiällä alkanut astma paranee usein. On arvioitu, että noin puolella astmalapsista oireet häviävät murrosikään mennessä, mutta osalla sairaus palaa aikuisiässä oireettoman välivaiheen jälkeen.

Astma

Oireet

Tulehtuneet keuhkoputkien limakalvot erittävät limaa ja ahtautuvat. Oireena voi esiintyä pitkittynyttä yskää, joka ilmenee usein yöaikaan. Hengitys saattaa kuulostaa vinkuvalta, ja lapsella voi olla myös hengenahdistusta, varsinkin rasituksen yhteydessä. Oireet voivat alkaa muutamassa päivässä tai vähitellen kuukausien aikana.

Hoito

Astma vaatii aina lääkärin arviota. Hoidossa käytetään ensisijaisesti keuhkoihin hengitettäviä lääkkeitä. Säännöllistä hoitoa tarvittaessa ensisijainen lääke on tulehdusta hoitava, hengitettävä kortikosteroidi (esim. beklometasoni, budesonidi, flutikasoni). Keuhkoputkia avaavia lääkkeitä käytetään silloin, kun henkeä ahdistaa (esim. salbutamoli, terbutaliini). Ne lievittävät oireita muutamassa minuutissa. Astmalapsella olevat allergiat hoidetaan allergialääkkein (antihistamiinit, silmätipat ja kortikosteroidipitoiset nenäsuihkeet).

Jokaisen astmaatikon kannattaa selvittää omaa astmaa pahentavat tekijät ja välttää niitä. Tällaisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi tupakansavu ja eläinpöly. Liikunta on tärkeää. Mikäli astma ei ole tasapainossa, rasitus voi aiheuttaa yskimistä, limaneritystä ja vinkumista. Muutoin säännöllinen liikunta parantaa rasituksen sietoa ja vahvistaa hengityslihaksia.

Erityishuomioita opettajille

Opettajan on hyvä keskustella astmalapsen vanhempien kanssa lapsen lääkityksestä. Yhteiset pelisäännöt on hyvä olla siltä varalta, että lapsen henkeä alkaa ahdistaa tai lasta alkaa yskittää kesken koulupäivän. Vanhempien kanssa kannattaa keskustella myös siitä, otetaanko lapsen sairaus luokassa esille, jotta luokkatoverit osaisivat suhtautua hänen sairauteensa asiallisesti eivätkä ihmettelisi lääkkeenottoa. Joskus koulussa saattaa tulla tilanteita, jolloin luokkakaverien on syytä tietää, kuinka heidän tulee toimia kohtauksen sattuessa.

Kaikki lääkkeet eivät sovi astmaatikoille. Kipulääkkeistä parasetamoli sopii yleensä astmaatikolle.

Lisätietoja

Valtakunnallisen Käypä hoito -suosituksen potilasversio

Tietoa lääkkeestä löydät kauppanimellä Fimean lääkehausta. Hae lääkkeiden kauppanimet vaikuttavan lääkeaineen mukaan Kelan lääkehausta.

Terveyskirjastosta voit hakea tietoa sairauden nimellä.

Allergia-, Iho- ja Astmaliiton sivuilta löytyy tietoa allergioista ja astmasta sekä allergisten omasta järjestöstä.

Perustietoa lääkkeiden oikeanlaisesta käytöstä löydät sivulta Miten käytät lääkettäsi oikein?