Syöpä

Syöpä ingressi

Vuosittain noin 150 alle 15-vuotiasta lasta sairastuu Suomessa syöpään. Syöpädiagnoosit ovat aikuisväestöön nähden harvinaisia. Lasten yleisin syöpä on leukemia, johon sairastuu vuosittain runsaat 50 lasta. Seuraavaksi yleisimpiä ovat keskushermoston kasvaimet, joihin vuosittain sairastuu noin 30-40 lasta. Muita lapsilla tavallisimmin todettuja kasvaimia ovat muun muassa lymfoomat (imukudoksen kasvaimet), neuroblastooma (sympaattisen hermoston kasvain) ja Wilmsin kasvain (pahanlaatuinen munuaiskasvain). Syistä, jotka johtavat lapsen sairastumiseen syöpään, tiedetään hyvin vähän. Joskus syöpä voidaan liittää periytyviin syndroomiin tai raskauden aikaisiin altistuksiin. Nykyisin valtaosa (80 %) lasten syöpätapauksista pystytään parantamaan pysyvästi, joskin ennusteissa on huomattavaa tautikohtaista vaihtelua.

Syöpä

Oireet

Jokaisella syöpätaudilla on omanlaisensa oireet, joita ei voi yleistää. Tyypillisiä yleisoireita ovat kuitenkin muun muassa väsymys, kalpeus, ihoverenvuodot, kivuliaisuus, raajakivut, aamupäänsärky, nopeasti kasvavat imusolmukkeet, pahoinvointi, kuumeilu sekä toistuvat tulehdukset.

Hoito

Syövän hoito riippuu kasvaimesta, ja hoitoina voidaan käyttää lääkkeitä, leikkaus- tai sädehoitoa erilaisina yhdistelminä. Lääkehoidolla tarkoitetaan yleensä solunsalpaajahoitoa, ja lisäksi joihinkin syöpiin on olemassa tai kehitteillä myös uudenlaisia täsmälääkkeitä, nin kutsuttuja biologisia lääkkeitä. Leukemioissa voidaan tarvita myös kantasolusiirtoa. Solunsalpaaja- eli sytostaattihoito toteutetaan yleensä usean eri lääkkeen yhdistelmähoitona. Solunsalpaajien vaikutus perustuu syöpäsolujen kasvun estoon tai niiden tuhoutumiseen. Hoito kestää syöpätaudista riippuen muutamasta kuukaudesta pariin vuoteen. Yhdistelmähoitoa käytetään, koska se on tehokkaampaa kuin yhden lääkkeen käyttö. Yhdistelmähoito takaa myös paremmat mahdollisuudet siihen, että vastustuskykyä jotakin tiettyä lääkeainetta kohtaan ei synny tai että sen kehittyminen viivästyy.

Solunsalpaajahoito toteutetaan joko ennen tai jälkeen säde- tai leikkaushoidon syöpätaudista riippuen. Lapset sietävät solunsalpaajahoitoja paremmin kuin aikuiset ja heillä on vähemmän hankalia haittavaikutuksia. Tämä johtuu lasten vilkkaasta aineenvaihdunnasta ja elimistön hyvästä uusiutumiskyvystä.

Leikkaushoitoa käytetään pääasiassa kiinteissä kasvaimissa. Syöpäkasvaimen leikkaus voi olla parantava tai oireita lievittävä. Ennen leikkausta pyritään selvittämään, kumpi on mahdollista toteuttaa. Leikkauksen laajuus vaihtelee syövän kasvutavan ja levinneisyyden mukaan.

Sädehoidolla pyritään tappamaan syöpäsoluja vahingoittamatta liikaa normaalia kudosta. Sädehoidossa käytetään ionisoivaa säteilyä eli niin kutsuttua radioaktiivista säteilyä, mikä aiheuttaa syöpäsolujen tuhoutumisen. Myös terveet solut ovat vaarassa, joten sädetys pyritään tekemään mahdollisimman tarkasti ainoastaan syöpäkudokseen.

Erityshuomioita opettajille

Syöpähoitojen aikana lapsen koulunkäynti jatkuu sairaalakoulussa, kotona tai omassa luokassa hoitojaksojen ja lapsen voinnin mukaan. Koulunkäynnin järjestävät yhteistyössä lapsen oma koulu ja sairaalakoulu. Kotiopetuksessa tärkeää ja helpointa on, jos lapsen oma opettaja pystyy antamaan opetuksen. Lapsen paluu omaan luokkaan helpottuu, kun oma luokanopettaja on perillä hänen tilanteestaan. Kotiopetusta tulee antaa vähintään neljä tuntia viikossa.

Oman luokan opetuksessa on huomioitava sairauden aiheuttamat rajoitukset. Lapsi saattaa tarvita erilaisia apuvälineitä tai koulunkäyntiavustajaa ja hän voi aluksi olla hoitojen takia väsynyt. On kuitenkin parempi, että hän tulee kouluun edes muutamaksi tunniksi kuin että hän jää kokonaan kotiin.

Lapsi on hoitojen takia herkkä saamaan erilaisia tulehdussairauksia. Jos koulussa jollain oppilaalla on esimerkiksi vesirokko, siitä tulee ilmoittaa syöpää sairastavan lapsen vanhemmille. Rajut liikuntamuodot ja uinti ovat kiellettyjä keskuslaskimoportin tai -katetrin takia. Liikuntatunneilla on tärkeää, että lapsi saa osallistua vointinsa mukaan sellaisiin lajeihin, jotka ylläpitävät lihaskuntoa.

Lisätietoja

Suomen syöpäyhdistyksen ylläpitämiltä sivuilta löytyy tietoa muun muassa syövästä tautina, syöpäjärjestöjen toiminnasta, keinoista auttaa syöpäpotilaita ja erilaisista ajankohtaisista asioista. Sivustolta löytyy myös syöpäsanasto, jossa on selitetty syöpään liittyviä lääketieteellisiä termejä.

Sylva ry:n (Suomen syöpälasten hyväksi toimiva yhdistys) sivuilta voi tilata syöpään liittyvää materiaalia.

Terveyskirjastosta voit hakea tietoa sairauden nimellä.

Fimean verkkosivuilta löytyy tietoa siitä, mitä ovat biologiset lääkkeet.