Ummetus

Ummetus ingressi

Lapsilla ummetus on tavallinen ongelma. Yleensä kyseessä on toiminnallinen ummetus. Tämä tarkoittaa sitä, että ummetuksen alkamiselle ei löydetä mitään selvää syytä. Usein syy ummetukseen löytyy vääristä ravitsemustottumuksista, liikunnan vähyydestä sekä vääränlaisista ulostamistottumuksista. Paksusuolen sairaudet ja epämuodostumat ovat harvinaisia. Kouluikäisillä ummetus voi myös johtua elämäntilanteen muutoksesta aiheutuneesta stressistä.

Ummetus

Oireet

Ummetuksen tunnusmerkkejä ovat ulostamiskertojen harventuminen (yli 3 päivän välein) sekä suuret ja kovat ulosteet. Myös ulostamisen vaikeutuminen, siihen liittyvä kipu ja ponnistelu kertovat häiriintyneestä suolen toiminnasta. Lapsi voi vältellä ulostamista. Jos lapsi ulostaa alle kolme kertaa viikossa, voidaan lapsen todeta kärsivän ummetuksesta.

Kouluikäisten lasten vaikeaan ja pitkittyneeseen ummetukseen liittyy usein myös ylivuototahrimista. Silloin peräsuoleen on muodostunut kova ulostepahka, jonka sivuitse valuu löysää ulostetta lapsen kykenemättä kontrolloimaan sen ulostuloa. Ylivuototahriminen aiheuttaa lapselle vaikeuksia erityisesti sosiaalisissa tilanteissa, kuten koulussa ja harrastuksissa.

Ehkäisy

Paras tapa ehkäistä ummetusta on huolehtia kuidun ja nesteen saannista sekä kannustaa lasta harrastamaan sellaista liikuntaa, jonka hän itse kokee mielekkäänä.

Hoito

Ummetuksen ensisijainen hoito on elintapojen muutos. Perustan muodostavat kuitupitoinen ruokavalio, riittävä nesteen nauttiminen, riittävä liikunta ja säännöllinen ulostamisrytmi. Lievän ummetuksen hoidoksi riittää usein elintapojen korjaaminen suolen toimintaa edistäväksi. Ruokavaliossa tärkeintä on lisätä nesteen ja ravintokuitujen määrää. Hyvinä kuidunlähteitä ovat täysjyvävilja, kasvikset, hedelmät ja marjat. Suolen toimintaa hidastavia ruoka-aineita, kuten mehukiisseliä ja banaania, lisäksi runsassokerisia juomia ja valkoisia viljavalmisteita on hyvä välttää. Suositeltavimmat lisänesteet ovat vesi (ja laimea mehu). Runsasta maidon juomista on hyvä rajoittaa huolehtien riittävästä kalsiumin saannista. Osa maitovalmisteista kannattaa tarjota hapanmaitovalmisteina (jogurtti, piimä, viili).  Säännöllisistä ulostamistottumuksista huolehtiminen on keskeistä ummetuksen hoidossa. Myös liikunnan lisääminen edistää suolen toimintaa.

Mikäli elintapojen muutos ei auta ummetukseen, voidaan kokeilla lääkehoitoa. Jos lääkehoitoa tarvitaan, suositellaan ensisijaisesti makrogolia. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää laktuloosia tai ravintokuituja, joita saa apteekista ilman reseptiä. Akuutissa tilanteessa laukaisuun voidaan käyttää peräruiskeita.

Lasten vaikean ummetuksen hoito ja seuranta toteutetaan aina yhdessä lääkärin kanssa. Lääkäriin on syytä hakeutua jos ilmenee tuhrimista, ummetus on jatkunut kuukauden alle 4-vuotiaalla tai kaksi kuukautta yli 4-vuotiaalla. Lääkäriin on syytä hakeutua myös, jos itsehoito ei auta riittävästi.

Erityishuomioita opettajille

Myös toistuva ulostamisrefleksin laiminlyöminen eli ulosteen pidättäminen saattaa johtaa ummetukseen. Tämän vuoksi esimerkiksi koulun aloittaminen voi laukaista lapsen ummetuksen, kun lapsi ei pääse ulostamaan silloin kuin tarve vaatisi ja suoli oppii tyhjenemään harvoin. Pientä koululaista on siis hyvä muistuttaa kuuntelemaan elimistöään ja malttamaan lähteä WC-istunnolle vaikkapa kesken oppitunnin. Jos taas lapsi kokee WC-käynnit koulussa ahdistavina, on siitä hyvä keskustella yhdessä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa.

Lisätietoja

Valtakunnallisen Käypä hoito -suosituksen potilasversio (Itselääkitys Käypä hoito -suositus)

Tietoa lääkkeestä löydät kauppanimellä Fimean lääkehausta. Hae lääkkeiden kauppanimet vaikuttavan lääkeaineen mukaan Kelan lääkehausta.

Terveyskirjastosta voit hakea tietoa sairauden nimellä.

Perustietoa lääkkeiden oikeanlaisesta käytöstä löydät sivulta Miten käytät lääkettäsi oikein?