Syöpä

Syöpä

Vuosittain noin 150 lasta sairastuu Suomessa syöpään. Syöpädiagnoosit ovat aikuisväestöön nähden harvinaisia. Lasten yleisin syöpä on leukemia, johon sairastuu noin 50 lasta vuosittain. Seuraavaksi yleisimpiä ovat lymfoomat eli imukudoksen kasvaimet sekä keskushermoston kasvaimet. Syistä, jotka johtavat lapsen sairastumiseen syöpään, tiedetään hyvin vähän. Joskus syöpä voidaan liittää periytyviin syndroomiin tai raskauden aikaisiin altistuksiin. Lapsisyöpäpotilaan ennuste on hyvä. Yli kaksi kolmasosaa lapsista paranee syövästä.

Oireet

Jokaisella syöpätaudilla on omanlaisensa oireet, joita ei voi yleistää. Tyypillisiä yleisoireita ovat kuitenkin muun muassa väsymys, kalpeus, ihoverenvuodot, kivuliaisuus, raajakivut, aamupäänsärky, nopeasti kasvavat imusolmukkeet, pahoinvointi ja kuumeilu.

Hoito

Syövän hoito riippuu kasvaimesta, ja hoitoina voidaan käyttää solunsalpaaja-, leikkaus- tai sädehoitoa erilaisina yhdistelminä.

Solunsalpaaja- eli sytostaattihoito toteutetaan yleensä usean eri lääkkeen yhdistelmähoitona. Solunsalpaajien vaikutus perustuu syöpäsolujen kasvun estoon tai niiden tuhoutumiseen. Hoito kestää syöpätaudista riippuen muutamasta kuukaudesta pariin vuoteen. Yhdistelmähoitoa käytetään, koska se on tehokkaampaa kuin yhden lääkkeen käyttö. Yhdistelmähoito takaa myös paremmat mahdollisuudet siihen, että vastustuskykyä jotakin tiettyä lääkeainetta kohtaan ei synny tai että sen kehittyminen viivästyy.

Solunsalpaajahoito toteutetaan joko ennen tai jälkeen säde- tai leikkaushoidon syöpätaudista riippuen. Lapset sietävät solunsalpaajahoitoja paremmin kuin aikuiset ja heillä on vähemmän hankalia haittavaikutuksia. Tämä johtuu lasten vilkkaasta aineenvaihdunnasta ja elimistön hyvästä uusiutumiskyvystä.

Syöpäkasvaimen leikkaus voi olla parantava tai oireita lievittävä. Ennen leikkausta pyritään selvittämään, kumpi on mahdollista toteuttaa. Leikkauksen laajuus vaihtelee syövän kasvutavan ja levinneisyyden mukaan. Kiinteissä kasvaimissa leikkaushoidolla saadaan selvästi parhaat tulokset.

Sädehoidolla pyritään tappamaan syöpäsoluja vahingoittamatta liikaa normaalia kudosta. Sädehoito perustuu siihen, että säteily tuottaa varauksellisia hiukkasia, jotka aiheuttavat syöpäsolujen tuhoutumisen. Myös terveet solut ovat vaarassa, joten sädetys pyritään tekemään mahdollisimman tarkasti ainoastaan syöpäkudokseen.

Perustietoa lääkkeiden oikeanlaisesta käytöstä löydät sivulta Käytätkö lääkettäsi oikein?

Erityshuomioita opettajille

Syöpähoitojen aikana lapsen koulunkäynti jatkuu sairaalakoulussa, kotona tai omassa luokassa hoitojaksojen ja lapsen voinnin mukaan. Koulunkäynnin järjestävät yhteistyössä lapsen oma koulu ja sairaalakoulu. Kotiopetuksessa tärkeää ja helpointa on, jos lapsen oma opettaja pystyy antamaan opetuksen. Lapsen paluu omaan luokkaan helpottuu, kun oma luokanopettaja on perillä hänen tilanteestaan. Kotiopetusta tulee antaa vähintään neljä tuntia viikossa.

Oman luokan opetuksessa on huomioitava sairauden aiheuttamat rajoitukset. Lapsi saattaa tarvita erilaisia apuvälineitä tai koulunkäyntiavustajaa. Lapsi voi aluksi olla hoitojen takia väsynyt. On kuitenkin parempi, että hän tulee kouluun edes muutamaksi tunniksi kuin että hän jää kokonaan kotiin.

Lapsi on hoitojen takia herkkä saamaan erilaisia tulehdussairauksia. Tästä syystä, jos koulussa jollain oppilaalla on esimerkiksi vesirokko, siitä tulee ilmoittaa syöpää sairastavan lapsen vanhemmille. Rajut liikuntamuodot ja uinti ovat kiellettyjä keskuslaskimoportin tai -katetrin takia. Liikuntatunneilla on tärkeää, että lapsi saa osallistua vointinsa mukaan sellaisiin lajeihin, jotka ylläpitävät lihaskuntoa.

Lisätietoja:

Suomen syöpäyhdistyksen ylläpitämiltä sivuilta löytyy tietoa mm. syövästä tautina, syöpäjärjestöjen toiminnasta, keinoista auttaa syöpäpotilaita ja erilaisista ajankohtaisista asioista. Sivustolta löytyy myös syöpäsanasto, jossa on selitetty syöpään liittyviä lääketieteellisiä termejä.

Sylva ry:n (Suomen syöpälasten hyväksi toimiva yhdistys) sivuilta voi tilata syöpään liittyvää materiaalia. Opettajille tarkoitettu hyvä julkaisu on Kouluopas syöpäsairaan lapsen koululle. Siitä löytyy kattavasti tietoa erilaisista asioista, joita tulee eteen, kun oppilas sairastuu syöpään.

Terveyskirjastosta voit hakea tietoa sairauden nimellä.