Ummetus

Ummetus

Lapsilla ummetus on tavallinen ongelma. Yleensä kyseessä on toiminnallinen ummetus. Tämä tarkoittaa sitä, että ummetuksen alkamiselle ei löydetä mitään selvää syytä. Usein syy ummetukseen löytyy vääristä ravitsemustottumuksista, liikunnan vähyydestä sekä vääränlaisista ulostamistottumuksista. Paksusuolen sairaudet ja epämuodostumat ovat harvinaisia. Kouluikäisillä ummetus voi myös johtua elämäntilanteen muutoksesta aiheutuneesta stressistä.

Oireet

Ummetuksen tunnusmerkkejä ovat ulostamiskertojen harventuminen (yli 3 päivän välein) sekä suuret ja kovat ulosteet. Myös ulostamisen vaikeutuminen, siihen liittyvä kipu ja ponnistelu kertovat häiriintyneestä suolen toiminnasta. Lapsi voi vältellä ulostamista. Jos lapsi ulostaa alle kolme kertaa viikossa, voidaan lapsen todeta kärsivän ummetuksesta.

Kouluikäisten lasten vaikeaan ja pitkittyneeseen ummetukseen liittyy usein myös ylivuototahrimista. Silloin peräsuoleen on muodostunut kova ulostepahka, jonka sivuitse valuu löysää ulostetta lapsen kykenemättä kontrolloimaan sen ulostuloa. Ylivuototahriminen aiheuttaa lapselle vaikeuksia erityisesti sosiaalisissa tilanteissa, kuten koulussa ja harrastuksissa.

Ehkäisy

Paras tapa ehkäistä ummetusta on huolehtia kuidun ja nesteen saannista sekä kannustaa lasta harrastamaan sellaista liikuntaa, jonka hän itse kokee mielekkäänä.

Hoito

Lievän ummetuksen hoidoksi riittää usein elämäntapojen korjaaminen suolen toimintaa edistäväksi. Ruokavaliossa on tärkeintä lisätä nesteen ja ravintokuitujen määrää sekä välttää suolen toimintaa hidastavia ruoka-aineita kuten mehukiisseleitä, maitoa, banaania ja valkoisista jauhosta valmistettuja sokeri- ja rasvapitoisia leivonnaisia. Hyvinä kuidunlähteinä toimivat esimerkiksi kokojyväviljat, sekä marjat, hedelmät ja kasvikset. Apteekista on myös saatavilla lapsille sopivia kuituvalmisteita, jos ruokavaliosta saatu kuidun määrä tuntuu riittämättömältä. Myös liikunnan lisääminen ja säännöllisistä ulostamistottumuksista huolehtiminen edistävät suolen toimintaa.

Jos yllä kuvatuin keinoin ei saada helpotusta ummetusongelmaan, voidaan elämäntapahoitoa tukea lääkkeellä, laktuloosilla, makrogolivalmisteilla tai natriumpikosulfaatilla, joita saa apteekista ilman reseptiä.

Lasten vaikean ummetuksen hoito ja seuranta toteutetaan aina yhdessä lääkärin kanssa. Elämäntapaohjauksen lisäksi tarvitaan lääkehoitoa, joka aloitetaan peräruiskeilla toteutettavalla suolen alkutyhjennyksellä. Alkutyhjennyksen jälkeen aloitetaan ylläpitohoito, jonka tarkoituksena on estää ulostemassan uudelleen kertyminen peräsuoleen. Hoitojaksot kestävät useita viikkoja.

Perustietoa lääkkeiden oikeanlaisesta käytöstä löydät sivulta Käytätkö lääkettäsi oikein?

Erityishuomioita opettajille

Myös toistuva ulostamisrefleksin laiminlyöminen eli ulosteen pidättäminen saattaa johtaa ummetukseen. Tämän vuoksi esimerkiksi koulun aloittaminen voi laukaista lapsen ummetuksen, kun lapsi ei pääse ulostamaan silloin kuin tarve vaatisi ja suoli oppii tyhjenemään harvoin. Pientä koululaista on siis hyvä muistuttaa kuuntelemaan elimistöään ja malttamaan lähteä WC-istunnolle vaikkapa kesken oppitunnin. Jos taas lapsi kokee WC-käynnit koulussa ahdistavina, on siitä hyvä keskustella yhdessä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa.

Lisätietoja:

Tietoa lääkkeestä löydät kauppanimellä Fimean lääkehausta. Hae lääkkeiden kauppanimet vaikuttavan lääkeaineen mukaan Kelan lääkehausta.

Terveyskirjastosta voit hakea tietoa sairauden nimellä.