Hur använder du ditt läkemedel rätt?

Käytätkö lääketät oikein ingressi

På denna sida får du basinformation om läkemedlens ändamålsenliga användning, om vad fel användning av läkemedel kan innebära och var man kan söka efter tillförlitlig information om läkemedel.