Förvaring av läkemedel

Förvaring ingress

Förvaringsanvisningar finns i första hand på läkemedelsförpackningen.

Förvaring

Var hittar jag anvisningar om förvaring av läkemedel?

 • Anvisningar finns på läkemedelsförpackningens sida och på bipacksedeln.
 • På förpackningen står även läkemedlets utgångsdatum. Markeringarna” Utg. dat. 12–2018” och ” EXP 12–2018” betyder att du kan använda läkemedlet till och med utgången av december 2018.

I vilken temperatur ska läkemedlet förvaras?

 • I allmänhet förvaras läkemedel i rumstemperatur (18–25°C).
 • En del läkemedel ska förvaras i kylskåp (+2–+8°C).
 • Om inga särskilda förvaringsanvisningar nämns på förpackningen och bipacksedeln, kräver preparatet inga särskilda förvaringsförhållanden.

Hur inverkar fukt på läkemedlet?

 • Fukt påskyndar upplösningen av läkemedelssubstanserna.
 • Fukt inverkar på läkemedlens utseende.
 • Fukt inverkar på läkemedlens konsistens.

På vilket sätt kan solens UV-strålar inverka på ett läkemedel?

 • UV-strålarna kan upplösa läkemedelssubstansen.
 • UV-strålarna kan få läkemedelssubstansen att reagera med en annan substans.

Förvara läkemedel i rätt temperatur, skyddade från ljus och på ett torrt ställe.

 • Det bästa förvaringsstället är i allmänhet ett låst medicinskåp som placeras till exempel i de vuxnas sovrum.