Hur mycket ska jag ta av läkemedlet?

Hur mycket ingress

Önskad effekt med ett läkemedel kan inte uppnås om inte dosen är tillräckligt stor, å andra sidan kan alltför stora doser orsaka biverkningar, till och med förgiftningar.

Hur mycket

  • En alltför liten dos ger inte önskad effekt. En alltför stor dos däremot kan orsaka biverkningar.
  • Läkaren ordinerar en individuell bruksanvisning för receptbelagda läkemedel.
  • Bruksanvisningen för ett receptfritt egenvårdsläkemedel finns i förpackningen.
  • Doseringen för barn fastställs utifrån barnets ålder och eventuellt även vikt.

Doseringen av receptbelagda läkemedel är alltid individuell.  I förpackningen för ett egenvårdsläkemedel finns en bruksanvisning av vilken framgår hur mycket du kan ta av läkemedlet på en gång och hur stor den maximala dygnsdosen är. För barn fastställs exakta doser utifrån ålder och eventuellt även vikt.

Med engångsdos avses den mängd av läkemedlet som tas på en gång. Av läkemedlet ska tas den mängd som läkaren har ordinerat eller den engångsdos som antecknats på egenvårdläkemedlets förpackning. Ibland kan engångsdosen variera. Av ett luftrörsvidgande astmaläkemedel kan du vid behov ta en eller flera doser enligt symtomen – du får dock inte glömma den maximala dygnsdosen. I antibiotikakurer kan engångsdosen vara två tabletter den första dagen och därefter en tablett om dagen.

Antalet gånger som läkemedlet ska tas är olika bero- ende på läkemedlet.

Vissa läkemedels effekt varar ett helt dygn och då räcker det med en dos om dagen. Med andra läkemedel är det mycket viktigt att de tas flera gånger om dygnet i syfte att säkerställa att läkemedlets effekt håller i sig under hela dygnet.

Av vissa antibiotika ska du ta en engångsdos till och med 3–4 gånger om dygnet. Engångsdosen och antalet gånger som läkemedlet ska tas anger dygnsdosen, med andra ord hur mycket du antingen ska eller kan ta av läkemedlet under ett dygn.

Exempel

1–2 tabletter 3–4 gånger om dygnet/dagen.

Det här kan vara anvisningen exempelvis för ett smärtstillande medel. Det lönar sig att börja med att först ta en tablett. Om smärtan lindras är engångsdosen tillräcklig. Enligt anvisningen kan engångsdosen även ökas till två tabletter om symtomen inte lindras med en tablett. Du kan ta en engångsdos, det vill säga en eller två tabletter, tre gånger om dygnet om smärtan inte lindras. Du kan vid behov ta av läkemedlet även fyra gånger om dygnet. I detta fall är det största antalet tabletter under ett dygn 8, dock inte alla på en gång.