På vilket sätt ska jag observera mig själv under medicineringen?

På vilket satt ingress

Under pågående medicinering är det en god idé att följa upp om läkemedlet har önskad effekt. Det är bra att veta om verkningarna hos läkemedlet som du tar är sådana som du själv kan upptäcka eller om det är nödvändigt att följa upp läkemedlets effekt till exempel genom laboratorieprover. Vidare är det bra att ta reda på hur snabbt läkemedlet är avsett att börja verka.

På vilket satt ingress

  • Under pågående medicinering är det en god idé att följa upp om läkemedlet har önskad verkan och om det förekommer biverkningar.

Utöver effekten är det bra att följa upp förekomsten av eventuella biverkningar. Biverkningarna kan ha samband med inledningen av medicineringen och vara förbigående. Vissa biverkningar uppträder dock först efter att behandlingen pågått en längre tid. Vissa läkemedel har ofarliga biverkningar som kan kännas skrämmande om man inte känner till dem. Till dessa hör bland annat att urinen eller avföringen färgas röd. Vissa biverkningar kräver att man upphör med medicineringen helt och hållet.

Ta gärna reda på vilka biverkningar din medicinering kan ha, vilka av dem är förbigående och om läkemedlet har sådana biverkningar som gör att du måste upphöra med att ta läkemedlet eller vända dig till en läkare.