Passar läkemedlet för mig?

Passar for mig ingress

Innan du börjar använda ett läkemedel ska du kontrollera att det valda läkemedlet passar för ändamålet. Detta är särskilt viktigt när du använder egenvårdsläkemedel.

Passar for mig

  • Är läkemedlet avsett för åkomman?
  • Finns det något hinder för användningen av läkemedlet, exempelvis läkemedelsallergi, annan medicinering eller långvarig sjukdom? Speciellt lever- och njursjukdomar kan utgöra ett hinder för användningen av vissa läkemedel.

Olika hinder för användning finns i samband med alla läkemedel. En person kan vara allergisk mot ett läkemedel eller hjälpmedel, till exempel en penicillinallergiker kan inte använda penicillin (t.ex. fenoximetylpenicillin) och inte heller vissa andra antibiotika. Olika långtidssjukdomar kan också vara orsaken till att alla läkemedel inte är lämpliga. Speciellt lever- och njursjukdomar ska beaktas i samband med användningen av många läkemedel eftersom läkemedlen avsöndras via levern eller njurarna. Läkemedel som redan används kan i vissa fall förhindra intagandet av ett nytt läkemedel eftersom vissa läkemedel inte kan användas samtidigt.

Gravida och ammande mödrar utgör en specialgrupp vad gäller användning av läkemedel. Huvudregeln är att kvinnor bör undvika att ta läkemedel under graviditet och amning. Å andra sidan kan en sjukdom förvärras när långvarig medicinering upphör och bli en risk för moderns eller barnets hälsa. Därför är det viktigt att komma överens med en läkare om eventuell medicinering under graviditet och amning. Medicinering av barn är även förenad med vissa särskilda omständigheter som ska beaktas innan medicinering inleds. Hinder för användningen av ett läkemedel nämns alltid på bipacksedeln.

Mer information

Du hittar information om ett läkemedel under handelsnamnet i Fimeas läkemedelssökning (på finska). Från FPA:s läkemedelssökning, hittar du information om ett läkemedel under handelsnamnet eller läkemedelssubstansens namn.