Läkemedelsformer för utvärtes bruk

Läkemedelsformer för utvärtes bruk

Olika slags salvor och geler används för vård och fuktning av huden samt för behandling av eksem och för över 12-åringar också för lokal smärtlindring. Fetthalten varierar i salvorna: salvor är fetare än emulsionskrämer. Geler är vanligen genomskinliga och geléaktiga.

Läkemedelsformer för utvärtes bruk

Användning av emulsionssalvor, krämer och gel

För hudvård avsedda bassalvor breds ut på den rena huden, helst efter tvätt då huden alltjämt är något fuktig. De kan användas överallt på kroppen.

Medicinska preparat breds ut på ren, torr och oskadad hud. Preparaten används bara på ett visst område. Händerna måste tvättas efter utbredningen för att läkemedel inte ska hamna i ögonen. Låt alltid salvor och geler absorberas en stund innan huden täcks med klädesplagg. Låt barnet veta att det behand­lade stället inte får vidröras. Så ser man till att läkemedlet inte hamnar i barnets ögon eller mun.

De flesta salvor och geler förvaras i rumstem­peratur. Förvaring och hållbarhet anges på förpackningen.

Användning av medicinska schampon

Medicinska schampon används till exempel för utrotning av löss samt för behandling av mjällbildning i hårbottnen. Schampot verkar lokalt i hårbottnen.

Det medicinska schampot masseras in i hårbottnen. Efter den verksamma tiden sköljs schampot noggrant bort ur hårbottnen och håret med vatten. Schampot får inte komma in i ögonen. Om medicinskt schampo ändå når ögonen, ska det sköljas bort rikligt med vatten. Kontrollera i bipacksedeln om håret ska tvättas med vanligt schampo före behandlingen. Ibland måste man upprepa behandlingen. Schampo kan förvaras i rums­temperatur.