Läkemedelsformer som doseras i ändtarmen

Läkemedelsformer som doseras i ändtarmen

Läkemedel som doserats in i ändtarmen absorberas sämre av blodomloppet än läkemedel som ges oralt, därför är stolpiller och lavemang inte primära läkemedelsformer. En fördel med dem är dock möjligheten att också medicinera ett barn som kastar upp, har kramper eller är medvetslöst. Ibland används för ändtarmen avsedda läkemedel i situationer där barnet till exempel vägrar att inta oralvätska på grund av sväljningssvårigheter eller preparatets smak. En del läkemedel för ändtarmen verkar lokalt i ändtarmen.

Läkemedelsformer som doseras i ändtarmen

Användning av stolpiller (suppositorier)

Särskilt för små barn används stolpiller (suppositorier) för medicinering av smärta och feber. Då absorberas läkemedlet från ändtarmen i blodomloppet. Vid behandling av hemorrojder är verkan lokal.

Stolpillret tas ut ur sitt omslag och skjuts i sin helhet via anus in i ändtarmen. Stolpillret ska föras tillräckligt djupt, så att det inte glider tillbaka – så långt att man känner att det rör sig in i ett större utrymme. Då har det passe­rat ändtarmsöppningens slutarmuskel och är på rätt plats. Det är viktigt att ändtarmen är tom på avföring då läkemedlet doseras. Barnet kan ligga på sidan med benen krökta eller på rygg med benen dragna upp på magen. Ju mera avslappnat barnet förmår vara, desto mindre känns insättandet av stol­pillret och desto lättare är det att föra in det i ändtarmen. Stolpillrets spets kan till exempel bestrykas med en bassalva som glidmedel, vilket gör att det glider lättare in. Om stolpil­lret behöver halveras, ska det helst göras i längdriktningen.

Många stolpiller som används mot smärta kan förvaras i rumstemperatur. Det finns också sådana stolpiller som ska förvaras i kylskåpstemperatur, varför man bör läsa anvisningarna på förpackningen.

Användning av lavemang

Lavemang i vätskeform kan användas till exempel för behandling av förstoppning hos barn, varvid läkemedlet verkar lokalt i ändtarmen. Också barn som lider av epilepsi kan behöva ett läkemedel i vätskeform via ändtarmen under attacken. Läkemedlet ab­sorberas då i blodomloppet.

Läkemedlet är vanligen förpackat i en liten spruta som har ett kort rör som skall skjutas in i ändtarmen. Smörj gärna rörets ände till exempel med litet bassalva. Barnet placeras liggande på sida med benen krökta framåt. Uppmana barnet att slappna av så att det inte känns obehagligt då sprutan sätts in. Röret skjuts från anus in i ändtarmen (med riktigt små barn bara halva röret) och den medicinska lösningen i sprutan pressas in i ändtarmen. Då sprutan är helt tömd på läkemedlet, dras sprutan ut ur ändtarmen alltjämt helt hoppressad, så att ingen medi-cinsk lösning flyter tillbaka in i sprutan.

Rektalvätskor förvaras vanligen i rumstem­peratur och deras hållbarhet är till det datum som anges på förpackningen.