Egenvårdsläkemedel

egenvårdsläkemedel ingress

Egenvårdsläkemedel kan köpas på utan recept. Egenvårdsläkemedlen är en del av egenvården. Till exempel symtomen på vanlig flunsa kan lindras genom vila, genom varma drycker, genom att man suger på sockerfria halspastiller och inandas ånga. Vid behov kan man också lindra symtomen med egenvårdsläkemedel.

Egenvårdsläkemedel

När kan man använda egenvårdsläkemedel?

Symtomen visar så tydligt på en lindrig och för egenvård lämplig sjukdom, att en läkares bedömning inte behövs. Till exempel feber i samband med flunsa kan sänkas med smärtstillande läkemedel. Symtomen är lindriga och övergående. Till exempel nästäppa i samband med flunsa kan lindras med nässpray.

Läkaren har tidigare konstaterat behov av medicinering. Till exempel på grund av pollenallergi är det inte nödvändigt att varje år anlita en läkare, om besväret har förekommit tidigare och läkemedel som fås utan recept har varit lämpliga.

På apoteket kan personalen ge råd om hemvård och egenvårdsläkemedel eller uppmana till läkarbesök.

Kan egenvårdsläkemedel vara skadliga?

Även egenvårdsläkemedel kan ha biverkningar liksom alla läkemedel. Skador kan orsakas av långvarigt bruk av egenvårdsläkemedel. Användning av nässpray som drar samman näsans slemhinnor kan förorsaka skador på slemhinnan eller leda till kronisk nästäppa. Detta kan inträffa hos vuxna och över 10-år fyllda barn, om sprayen används över 10 dagar och hos 2−10-åringar vid längre än 5 dagars användning. Ett långvarigt bruk av egenvårdsläkemedel kan dölja symtomen på en allvarligare sjukdom och fördröja läkarbesöket.

Egenvårdsläkemedel är inte lämpliga för alla

Man kan ha läkemedelsallergi. Till exempel är allergi vanligt mot en salva innehållande bacitracin och neomycin som allmänt används för behandling  av sår. Somliga sjukdomar kan förhindra användning av läkemedel. Till exempel hos astmatiker kan antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel förorsaka en attack. Läkemedlen har interaktioner med andra läkemedel. Till exempel förhindrar läkemedel mot halsbränna absorption av vissa antibiotika.

Mer information

Information om läkemedlet finner du under handelsnamnet i Fimeas läkemedelssökning. Från FPA:s läkemedelssökning, hittar du information om ett läkemedel under handelsnamnet eller läkemedelssubstansens namn.