Läkemedlensinteraktioner

Interaktioner ingress

Viktiga riskfaktorer i läkemedelsinteraktioner är personens ålder och mängden av de läkemedel som används. Läkemedel kan förhindra förstärka eller förändra varandras effekter.

Interaktioner

Bör jag förändra min kost under min medicinering?

Vanligen behöver kosten inte förändras under en medicinering. Här finns dock några undantag. Då man använder warfarin bör kosten till exempel omfatta ett jämnt intag av många grönsaker och frukt för att medicineringens effekt inte ska förändras.

Grapefruktsaft samverkar med flera läkemedel. Kalcium i mjölkprodukter kan förhindra absorption av en del läkemedel.

Kan jag inta alkohol under min medicinering?

Alkohol är inte lämpligt tillsammans med alla läkemedel. Man bör därför ta reda på om alkohol kan intas under medicineringen. Ett måttligt bruk av alkohol inverkar i allmänhet inte på läkemedlens effekt.

Ofta inverkar den konsumerade alkoholens mängd på effekten av samverkan; en riklig alkoholkonsumtion är inte lämplig tillsammans med någon medicinering.

Kan jag vistas i solen eller gå på solarium under min medicinering?

Det finns läkemedel som gör huden känsligare för solljuset och för solariets ultravioletta ljus. Om din hud under medicineringen har blivit känsligare för solljus eller för solariets ultravioletta ljus, bör du diskutera din situation med läkaren som behandlar dig.

Mer information

Information om läkemedlet finner du under handelsnamnet i Fimeas läkemedelssökning. Från FPA:s läkemedelssökning, ittar du information om ett läkemedel under handelsnamnet eller läkemedelssubstansens namn. I Hälsobiblioteket finner du information om hälsa, sjukdomar och behandlingen av symtom (på finska). Med sökordet ”läkemedelsinteraktioner” finner du en artikel om samverkan mellan läkemedel.