Receptläkemedel

Receptläkemedel ingress

Receptläkemedel kan expedieras från apoteket endast mot en läkemedelsordination, dvs. ett recept, som är utskrivet av en läkare, veterinär, tandläkare eller en sjukskötare med begränsad rätt att ordinera läkemedel.

Receptläkemedel

Receptet skrivs i elektronisk form. I undantagsfall som under ett strömavbrott, receptet kan skrivas på papper eller per telefon direkt till ett apotek. Apoteket ändrar recepten till elektronisk form när det är möjligt. Receptläkemedel är alltid personliga.

När behövs receptläkemedel?

En sjukdom som behandlas med receptmedel kräver en diagnos fastställd av en läkare. Till exempel kan man inte själv avgöra om öronvärk kräver antibiotikum. Uppföljning behövs för att behandlingen ska lyckas. Läkaren bedömer om behandling behövs och om den är effektiv. Till exempel medicineringen av epilepsi varieras enligt läget i sjukdomen. Läkemedelsdosen måste fastställas individuellt. Till exempel för behandling av högt blodtryck kan en halv dos vara tillräcklig för en patient men inte för en annan. Läkemedel kan ha biverkningar, och därför bör användningen bedömas från fall till fall i förhållande till läkemedlets effekt. Läkemedel kan tillsammans med andra läkemedel ha akuta eller allvarliga interaktioner, vilkas möjlighet bör bedömas som en del av den totala medicineringen.