Klasserna 1-2

Fru Remedium

Målet med läkemedelsfostran för elever i klasserna 1–2 är att skapa en förståelsegrund för hur viktigt det är att använda läkemedel på rätt sätt. Studiehelheterna presenterar rätt användning av läkemedel som en del av mer omfattande sammanhang. Uppgiftsidéer ger tips för undervisningen.