Rollspelet Apoteksbesök

Rollspelet Apoteksbesök

Rekommenderas för elever i klasserna 1–2.

Uppgiften hänför sig till teman om vilka man hittar bakgrundsinformation i pdf-filen ”Hur använder du ditt läkemedel rätt?” i materialbanken. Sök fram punkten Rätt användning av läkemedel.

Mål för inlärningen

Målet med uppgiften är att lära ut de grundläggande fakta som det är bra att veta om sitt läkemedel för att kunna använda det rätt, samt att lära barnen att så småningom bli aktiva och kunna diskutera sina läkemedel på apoteket.

Uppgiftens förlopp

Steg 1. Läraren och eleverna diskuterar tillsammans vilka frågor det är bra att ställa om sitt läkemedel på apoteket. Frågorna kan sammanställas på tavlan eller på en stordia som underlag för steg 2.Viktiga frågor är:

  • För vilket besvär är läkemedlet avsett?
  • Hur mycket och hur ofta ska jag ta läkemedlet?
  • På vilket sätt ska jag ta läkemedlet?
  • Hur länge ska jag ta läkemedlet?

Steg 2. Läraren spelar rollen som farmaceut. Farmaceuten ger varje barn eller grupp av barn en läkemedelsförpackning som barnen får ställa frågor om. Frågorna är desamma som man diskuterade i steg 1 av uppgiften. Läraren kan använda de färdiga frågorna och svaren som finns om tre exempelläkemedel, Värkslut, Snuvtorr och Ögonaböj. Som läkemedelsförpackning kan man använda vilken förpackning eller vilket annat föremål som helst. Man kan även använda riktiga läkemedelsförpackningar som finns i hemmet. Då ska frågorna och svaren utgå från förpackningen och bipacksedeln för respektive läkemedel.

Skriv ut svaren för exempelläkemedlen Värkslut, Snuvtorr och Ögonaböj.

Om du behöver närmare information, skriv ut bipacksedelsexemplen (pdf). (Obs! Filen innehåller åtta exempel på bipacksedlar.)