Berättelsen Lilla nalle har ont i örat

Berättelsen Lilla nalle har ont i örat

Rekommenderas för elever i klasserna 1–2.

Uppgiften hänför sig till teman om vilka man hittar bakgrundsinformation i pdf-filen ”Vad är ett läkemedel?” i materialbanken. Se punkten Läkemedel. Fler fakta om öroninflammation finns på sidan Öroninflammation.

Mål för inlärningen

Målet med denna uppgift är att lära barnen att läkemedel kan bota och förebygga sjukdomar och lindra symtom. Ett annat mål med uppgiften är att lära ut att en antibiotikakur ska tas tills kuren är slut för att den sjukdom som behandlas med säkerhet ska botas.

Uppgiftens förlopp

Steg 1. Läraren läser berättelsen och stannar upp på de ställen som märkts ut. Under pauserna visar eleverna antingen tummen upp eller tummen ner beroende på om man i berättelsen handlade rätt eller fel. Efter varje paus visar läraren det rätta svaret genom att själv visa tummen upp eller tummen ner.

Steg 2. Läraren och eleverna funderar tillsammans över vilka andra funktioner läkemedel kan ha förutom att lindra symtom och bota sjukdomar. Läkemedel kan även förebygga sjukdomar. Diskussionen fortgår utifrån barnens egna erfarenheter: för vilka sjukdomar har barnen använt läkemedel? Har läkemedlet lindrat symtomen, botat sjukdomen eller förebyggt sjukdom?

Skriv ut berättelsen Lilla nalle har ont i örat (pdf)

Skriv ut exemplen på förebyggande, lindrande och botande läkemedel (pdf)