Uppgiftsidéer

Uppgiftsidéer

Apotek_och_pojke

Det här avsnittet innehåller idéer till uppgifter som stöd för undervisningen i klasserna 3–6. Uppgiftsidéerna är som namnet säger avsedda som idéer och de kan användas antingen som sådana eller bearbetas för undervisning i klass.

Uppgiftsidéerna har följande struktur:

  • I början av varje uppgift nämns det var det finns mera information att hämta.
  • Inlärningsmålen anges också i början av varje uppgift.
  • Det kan finnas olika alternativ för hur uppgiften genomförs. Vissa uppgifter består av flera steg som i allmänhet slutar med att man går igenom grupparbeten eller diskuterar temat.
  • För de flesta uppgifterna finns det färdigt utskrivbara blanketter för eleverna.
  • Därtill finns facit för läraren. Vissa uppgifter kan även innehålla annat material för läraren.