Berättelsen om Villes onda öra

Berättelsen Villes onda öra

Rekommenderas för eleverna i klasserna 3–4.

Uppgiften hänför sig till teman om vilka man hittar bakgrundsinformation i pdf-filen ”Vad är ett läkemedel?” i materialbanken. Se punkten Läkemedel. Närmare information om öroninflammation finns på sidan Öroninflammation.

Mål för inlärningen

Målet med uppgiften är att lära barnen att läkemedel kan bota och förebygga sjukdomar och lindra symtom. Målet är dessutom att lära ut att en antibiotikakur ska tas tills kuren är slut för att den sjukdom som behandlas med säkerhet ska botas.

Uppgiftens förlopp

Läraren läser berättelsen högt eller eleverna läser den själva. Efter det diskuteras vilka slags läkemedel berättelsen handlade om: vilket läkemedel botade sjukdomen, vilket lindrade något av symtomen och var något av läkemedlen sjukdomsförebyggande. Diskussionen kan fortsätta utifrån barnens egna erfarenheter och man kan fundera över vilken verkan de använda läkemedlen har haft. Vaccinationernas roll kan diskuteras utförligare om ämnet verkar intressera eleverna.

I berättelsen

  • lindras smärta med värkmedicin som tas genom munnen.
  • dödar antibiotikan bakterier och förhindrar dem från att växa, varefter en öroninflammation som orsakats av bakterier läker.
  • förebygger vaccin uppkomsten av en sjukdom.

Skriv ut berättelsen Villes onda öra (pdf).

Skriv ut exempeltabellen på förebyggande, lindrande och botande läkemedel (pdf).