Granskning av medicinskåpet

Granskning av medicinskåpet

Rekommenderas för elever i klasserna 3–6.

Uppgiften hänför sig till teman om vilka man hittar bakgrundsinformation i pdf-filen ”Hur använder du ditt läkemedel rätt?” i materialbanken. Se punkterna Förvaring av läkemedel och Förstöring av läkemedel.

Mål för inlärningen

Målet med denna uppgift är att lära sig granska om läkemedlet är användbart samt att granska om det finns föråldrade läkemedel eller läkemedel som förvaras felaktigt i ett medicinskåp och att i så fall ta dessa till ett apotek.

Uppgiftens förlopp

Eleverna indelas i små grupper. I grupperna granskas vilket datum som antecknats som sista användningsdag på läkemedelsförpackningen och hurdana förvaringsanvisningar det finns på förpackningen och i bipacksedeln. Läraren kan ta med egenvårdsläkemedelsförpackningar att användas som modell eller skriva ut en exempelläkemedelsförpackning och -bipacksedel. Efter det får eleverna i hemuppgift att granska medicinskåpet hemma och att föra föråldrade läkemedel till apoteket.Beroende på barnens ålder kan uppgiften ges som individuell eller att utföras tillsammans med föräldrarna.

Skriv ut ett brev till barnens föräldrar (pdf)

Skriv ut exempelläkemedelsförpackningen och bipacksedeln för Nysstopp (pdf)