Läkemedelsförpackningen som informationskälla

Läkemedelsförpackningen som informationskälla

Rekommenderas för elever i klasserna 3–9.

Uppgiften hänför sig till teman om vilka man hittar bakgrundsinformation i pdf-filen ”Hur använder du ditt läkemedel rätt?” i materialbanken. Se punkten Rätt användning av läkemedel, Läkemedelsförpackningen och Bipacksedeln.

Mål för inlärningen

Målet med uppgiften är att barnen ska lära sig vilka saker som det är bra att känna till om sitt läkemedel för att kunna använda det rätt. Uppgiften syftar dessutom till att lära eleverna söka uppgifterna på läkemedelsförpackningen och i bipacksedeln inne i förpackningen.

Uppgiftens förlopp

Eleverna indelas i små grupper. I grupperna undersöker man vilka uppgifter som finns på exempelläkemedelsförpackningen och -bipacksedeln och fyller därefter i ett uppgiftskompendium. Man diskuterar vilka saker som är viktiga för att man ska kunna använda läkemedlet rätt.

Skriv ut uppgiften Hittar du information? (pdf)

Skriv ut uppgiften med de rätta svaren (pdf)

Skriv ut exempelläkemedeslförpackningen och -bipacksedeln för Nysstopp (pdf)