Rollspelet Apoteksbesök

Rollspelet Apoteksbesök

Rekommenderas för elever i klasserna 3–9.

Uppgiften hänför sig till teman om vilka man hittar bakgrundsinformation i pdf-filen ”Hur använder du ditt läkemedel rätt?” i materialbanken. Se punkten Rätt användning av läkemedel och Bipacksedeln.

Mål för inlärningen

Målet med denna uppgift är att man lär sig vilka saker det är bra att känna till om sitt eget läkemedel för att kunna använda det rätt samt att lära sig söka dessa uppgifter på läkemedelsförpackningen. Uppgiften syftar också till att sporra barnen att prata om sina läkemedel på apoteket.

Uppgiftens förlopp

Steg 1.

Läraren och eleverna begrundar tillsammans vilka saker det går bra att fråga om sitt läkemedel på apoteket. Frågorna kan sammanställas på tavlan eller på en stordia som underlag för steg 2 av uppgiften.

Viktiga frågor är:

  • För vilket besvär är läkemedlet avsett?
  • På vilket sätt verkar läkemedlet?
  • Hur mycket och hur ofta ska jag ta läkemedlet?
  • På vilket sätt ska jag ta läkemedlet?
  • Hur länge ska jag ta läkemedlet?
  • Kan jag få biverkningar av läkemedlet?
  • Vem ska jag kontakta om det uppstår problem?

Steg 2.

Läraren spelar rollen som farmaceut och eleverna är kunder. Högstadieelever kan också själva fungera som farmaceuter. I sådana fall söker de själva upp svaren på frågorna på läkemedelsförpackningarna för övningen innan rollspelet inleds. Under uppgiftens gång expedierar farmaceuten ett läkemedel och kunden ställer frågor om det.

Material

För läraren finns färdiga svar till ovan nämnda frågor om fyra exempelläkemedel Ontbort, Nysstopp, Värkslut och Snuvtorr.

Skriv ut svaren för exempelläkemedlen Ontbort, Nysstopp, Värkslut och Snuvtorr (pdf).

Om du behöver närmare information, skriv ut bipackssedelsexemplen (pdf). (Obs! Filen innehåller åtta exempel på bipacksedlar.)