Tolkning av bruksanvisningar

Tolkning av bruksanvisningarna

Rekommenderas för elever i klasserna 3–6.

Uppgiften hänför sig till teman om vilka man hittar bakgrundsinformation i pdf-filen ”Hur använder du ditt läkemedel rätt?” i materialbanken. Se punkten Rätt användning av läkemedel.

Mål för inlärningen

Målet med uppgiften är att eleverna lär sig tolka läkemedlens bruksanvisningar.

Uppgiftens förlopp

Alternativ 1. Eleverna får ett uppgiftskompendium med bruksanvisningar för olika läkemedel och frågor om hur anvisningarna ska tolkas. Eleverna fyller i uppgiftskompendiet individuellt, i grupp eller i par. Varje elev kan fylla i alla bruksanvisningar. Anvisningarna kan också fördelas mellan grupperna. Till slut behandlas bruksanvisningarna gemensamt.Alternativ 2. Läraren väljer ut några exempel ur bruksanvisningarna. Anvisningarna diskuteras därefter i små grupper.

Skriv ut uppgiften På vilket sätt skulle jag använda? (pdf)

Skriv ut de rätta tolkningarna av bruksanvisningarna (pdf)