Klasserna 7-9Kvällsmedicinen

Syftet med läkemedelsfostran för elever i klasserna 7–9 är att de ska lära sig grunderna för ett ändamålsenligt bruk av läkemedel. Studiehelheterna presenterar rätt användning av läkemedel som en del av mer omfattande sammanhang. Uppgiftsidéer ger tips för undervisningen.