Uppgiftsidéer

Uppgiftsidéer

Uppgiftsideer

I denna del finns för elever i klasserna 7–9 avsedda uppgiftsidéer till hjälp för undervisningen. Som namnet anger är uppgiftsidéerna avsedda som tips, vilka man om man så önskar kan använda direkt eller bearbeta så att de lämpar sig för undervisningen av klassen.

Uppgiftsidéerna har följande struktur:

  • I den första uppgiften nämns var man hittar mer information.
  • Målen för inlärningen nämns också i början av uppgiften.
  • Under uppgiftens förlopp kan olika alternativ förekomma. Några uppgifter består av olika etapper eller steg och slutar vanligen med en utvärdering av grupparbetet och en diskussion om temat.
  • I flera uppgifter finns blanketter som är färdiga att skrivas ut för eleverna.
  • Dessutom medföljer facit för läraren. I några uppgifter finns också annat material för läraren.