Frågetävlingen Rätt användning av läkemedel

Frågetävlingen Rätt användning av läkemedel

Rekommenderas för elever i klasserna 5–9.

Uppgiften anknyter till teman om vilka du hittar bakgrundsinformation i materialbankens pdf-fil ”Hur använder du ditt läkemedel rätt?”. Se punkten Rätt användning av läkemedel.

Mål för inlärningen

Målet med denna uppgift är att lära ut saker om rätt användning av läkemedel.

Uppgiftens förlopp

Frågetävlingen kan utföras individuellt eller i par. För varje fråga finns bara ett riktigt svar. Man går tillsammans igenom de rätta alternativen och samtalar om dem.

Skriv ut frågetävlingen Rätt användning av läkemedel (pdf).

De rätta svaren i frågetävlingen:

1) c

2) c

3) b

4) b

5) a

6) b

7) c

8) b