Grupparbetet Bipacksedeln

Grupparbetet Bipacksedeln

Rekommenderas för elever i klasserna 5-9.

Uppgiften hänför sig till teman om vilka du hittar bakgrundsinformation i materialbankens pdf-fil ”Hur använder du ditt läkemedel rätt?”. Se punkten Bipacksedeln. Dessutom finns det bakgrundsinformation om biverkningar i pdf-filen ”Vad är ett läkemedel?”. Se punkten Hur vanliga är biverkningarna?

Mål för inlärningen

Målet med denna uppgift är att man lär sig läsa bipacksedlar och bedöma hur vanliga eventuella biverkningar är.

Uppgiftens förlopp

Steg 1.

Eleverna delas upp i grupper eller par och åt varje grupp eller par ges en bipacksedel. Grupperna söker i bipacksedlarna efter svar på frågorna:

  • Vad används läkemedlet till?
  • Hur inverkar läkemedlet?
  • Hur tar man läkemedlet?
  • Vilka biverkningar kan läkemedlet ha?
  • Nämns det i samband med biverkningarna vilka av dem som är allmänna och vilka som är sällsynta?

Steg 2.

Efter grupparbetet diskuterar man bipacksedelns innehåll tillsammans. I diskussionen skall läraren gärna föra fram att det är viktigt att läsa bipacksedeln innan man använder läkemedlet och att spara den. I diskussionen går man också igenom biverkningarnas förekomst. Vad betyder till exempel en allmän biverkan? Och en sällsynt?

Material

Skriv ut uppgiften Vilken information får man i bipacksedeln? (pdf)

Skriv ut bipacksedelsexempel (pdf).