Grupparbetet Huvudvärk

Grupparbetet Huvudvärk

Rekommenderas för elever i klasserna 5–9.

Uppgiften anknyter till teman om vilka du hittar bakgrundsinformation i materialbankens pdf-fil ”Hur använder du ditt läkemedel rätt?”. Se där på punkterna Rätt användning av läkemedel och Bipacksedeln. Mer information om huvudvärk finns på sidan Huvudvärk.

Mål för inlärningen

Målet med denna uppgift är att lära ut hur man bedömer huvudvärkens orsaker och sätt att behandla den. Dessutom vill den lära ut vilka saker det är värt att veta om det egna läkemedlet för att kunna använda det rätt och söka informationen i bipacksedeln.

Uppgiftens förlopp

Steg 1.

Man funderar på orsakerna till huvudvärken, till exempel:

 • Har jag en dålig kroppsställning i arbetet?
 • Har det skett något ovanligt i mitt liv?
 • Har jag ätit hälsosamt?
 • Har jag druckit tillräckligt med vatten?
 • Har jag vistats utomhus tillräckligt?
 • Har jag vakat sent?
 • Har jag sovit gott?
 • Har jag sett länge på TV eller datorskärmen?

Steg 2.

Lisas huvudvärk går inte över, trots att hon äter och vistas utomhus. Hon ringer till mamma på jobbet och de kommer tillsammans fram till att det behövs huvudvärksmedicin.

Vad bör Lisa ta reda på om sitt läkemedel innan hon tar det? Eleverna söker i de medföljande bipacksedlarna efter ett lämpligt läkemedel mot huvudvärk och tar reda på viktiga saker om dess bruk. Man diskuterar dessa tillsammans.

Skriv ut bipacksedelsexempel (pdf)

Information som Lisa bör ta reda på:

 • Är läkemedlet lämpligt mot huvudvärk?
 • Finns det några skäl som gör att jag inte skulle kunna använda läkemedlet?
 • Är läkemedlet lämpligt för ett barn i min ålder?
 • Hur mycket läkemedel skall jag ta?
 • Hur många gånger om dagen skall jag ta läkemedlet?
 • Hur skall jag ta läkemedlet?

Steg 3.

Man diskuterar när det är skäl att vända sig till en läkare på grund av huvudvärk:

 • Om huvudvärken är långvarig eller förekommer upprepade gånger
 • Huvudvärk som beror på bettet (till tandläkaren)
 • Huvudvärk som beror på försvagad syn (till ögonläkaren).

Ifall huvudvärken är förenad med andra symtom:

 • störningar i medvetandet
 • styv nacke
 • syn- och hörsel- eller balansstörningar.

Om huvudvärken är förenad med symtom som tyder på migrän:

 • illamående och kräkningar
 • ljuskänslighet
 • värken börjar också på natten
 • ansträngning förvärrar värken.