Testet Skillnaderna mellan recept- och egenvårdsläkemedel

Testet Skillnaderna mellan recept- och egenvårdsläkemedel

Rekommenderas för elever i klasserna 5–9.

Uppgiften anknyter till teman om vilka du hittar bakgrundsinformation i materialbankens pdf-fil ”Vad är ett läkemedel?”. Se där på punkterna Receptbelagda läkemedel och Egenvårdsläkemedel.

Mål för inlärningen

Målet med denna uppgift är att lära ut skillnaderna mellan recept- och egenvårdsläkemedel.

Uppgiftens förlopp

Eleverna utför en rätt-fel-uppgift individuellt eller i par. De söker svar på påståenden med hjälp av materialbankens pdf-fil ”Vad är ett läkemedel?”, punkten Receptbelagda läkemedel och Egenvårdsläkemedel. Till sist går man tillsammans igenom påståendena.

Skriv ut uppgiften Receptläkemedel och egenvårdsläkemedel (pdf).

Facit till uppgiften:

1. R

2. R

3. R

4. F; Man använder egenvårdsläkemedel då symtomen är tydliga, man kan identifiera dem själv och de är lindriga och övergående

5. F; Både recept- och egenvårdsläkemedlen är effektiva

6. R

7. F; Både recept- och egenvårdsläkemedel medför biverkningar

8. R

9. F; Egenvårdsläkemedel är inte lämpliga för alla och deras användning kan ibland också vara skadlig, vilket gör att man alltid bör läsa också egenvårdsläkemedlens bruksanvisningar innan man använder läkemedlet

10. R