Uppgift med informationssökning på Internet

Uppgift med informationssökning på Internet

Rekommenderas för elever i klasserna 7–9.

Uppgiften anknyter till teman om vilka man hittar bakgrundsinformation i materialbankens pdf-fil ”Hur använder du ditt läkemedel rätt?”. Sök där i punkten Internet.

Mål för inlärningen

Målet med denna uppgift är att eleverna ska lära sig bedöma hur tillförlitlig den information är som man hittar på Internet.

Uppgiftens förlopp

Steg 1. Man diskuterar enligt vilka principer internetsidornas tillförlitlighet kan bedömas.

Som bas för diskussionen kan användas DARTS-kontrollistans frågor, med vilkas hjälp informationens tillförlitlighet kan bedömas.

Steg 2. Eleverna söker information om läkemedelsteman på Internet med någon sökmaskin. Hurdana länkar hittar man? Lämpliga sökord är till exempel "rätt användning av läkemedel" och "smärtstillande läkemedel". Uppgiften konkretiserar hur svårt det är att bedöma informationens tillförlitlighet, emedan man inte nödvändigtvis hittar klara svar på de frågor som ställs på sidorna. Det viktigaste är att öka de ungas medvetenhet om att man inte ska lita på all information man hittar på Internet och att sidornas vackra utseende inte garanterar informationens tillförlitlighet.

Skriv ut uppgiften Internet som informationskälla (pdf).