Hoppa till innehåll
Materialbank

Materialbank

Materialbank

Materialbank

Vad är läkemedelsfostran?

I Materialbaken hittar du två pdf-häften som innehåller omfattande information om vad man behöver tänka på när det gäller användning av läkemedel. Detta är viktig information för alla som använder läkemedel. En omfattande bakgrundsinformation stöder också läraren när denne undervisar i hur man använder läkemedel rätt.

Av sammandraget om temaområdena i början av de två pdf-häftena får man en bra bild av de centrala frågorna. Det är värt att läsa hela häftet, om man vill veta mera om temat. Avsikten är inte att man ska undervisa eleverna om allt det som ingår i häftena. De centrala delarna av sakinnehållet i häftena har tagits upp på webbplatsens avsnitt Grundläggande informationer om läkemedel.

Mikä on lääke? pdf linkkilista

Miten käytät lääkettäsi oikein linkkilista