Materialbank

 

Materialbank

Denna webbplats för läkemedelsfostran har ursprungligen sammanställts för lärare för att hjälpa dem att undervisa om rätt användning av läkemedel. Materialbanken innehåller likväl nyttig information för alla läkemedelsanvändare om vad man bör beakta när man använder läkemedel.

Materialbanken innehåller omfattande bakgrundsinformation om teman för undervisning. Informationen är uppdelad på två små häften i pdf-format. Av sammandraget i början av varje temaområde får man en bra bild av de centrala frågorna. Det är värt att läsa hela häftet, om man vill veta mera om temat. Avsikten är alltså inte att man skall undervisa eleverna om allt det som ingår i häftena.

Materialet

Vad är ett läkemedel? (pdf)

I häftet ges grundläggande informationer om läkemedel, deras verkningar och biverkningar samt om hur läkemedlen skiljer sig från andra produkter, såsom kosttillskott.

Hur använder du ditt läkemedel rätt? (pdf)

I häftet ges grundläggande information om läkemedlens ändamålsenliga användning, om vad fel användning av läkemedel kan innebära och var man kan söka efter tillförlitlig information om läkemedlen.

Information om webbplatsen

Bästa lärare

Bästa mamma eller pappa

Bästa hälsovårdsproffs

Bästa gymnasielärare

Information om upphovsmän och copyright